אעירה שחר

מדבר ממעלת העצה של קימת חצות

כמו שאמר רבינו “עיקר מעלת איש הישראלי היא קימת חצות לילה”

נכתב בלשון קלה השווה לכל נפש

30.00 20.00

5 במלאי

מוצרים נוספים