ואני תמיד עמך - הרב נחמן יוסף וויטריאל

מחזק ידיים רפות וברכיים כושלות יאמץ בהשי”ת ובתורתו ובמצוותיו בכל העיתים והזמנים העוברים על האדם מתוך שמחה וטוב לבב וילמד חכמה ודעת להנצל מעממיות היצר

ומעניין לעניין יתבארו ענינים רבים ונכבדם ביסודי התורה והעבודה

מלוקט מספרי רבותינו הקדושים גדולי ומאורי הדורות ראשונים ואחרונים זכותם יגן עלינו אמן

48.00

ואני תמיד עמך - הרב נחמן יוסף וויטריאל

2 במלאי

מוצרים נוספים