ספר המידות - עם מראי מקומות

ספרו הקלאסי של רבי נחמן שעליו אמר ” הספר הזה עשה אותי ליהודי”

נלוה אליו על העמוד תוספת מראי מקומות מהרב מטשערין, מרבי נתן, מרבי צדוק הכהן מלובלין ומשאר אחרוני זמנינו

ועוד הוספות מרובות

50.00

ספר המידות - עם מראי מקומות

2 במלאי

מוצרים נוספים