קנאת השם

ספר קנאת במקורו נדפס בעבר בעילום שם המחבר מחמת המחלוקת

בירור יסודי בקרב אנ”ש העלה שמחברו הוא לא אחר מאשר מורנו מוהרנ”ת

מדבר מעניין ההרחקה מספרי חקירות שרבינו כ”כ הזהיר עליו

חובר כנד המשכילים בתקופתו של רבי נתן

10.00

קנאת השם

5 במלאי

מוצרים נוספים