ראתה שפחה על הים

קונטרס נפלא המבאר יסוד עצום, כמה גדולה ונשגבה מעלת הצדיק האמת עד שבכוחו יכולים תלמידיו לראות ולהרגיש שלא לפי מדרגתם כלל. גם מבואר בו מעלת התלמידים וזכייתם בעולם הבא.

10.00

ראתה שפחה על הים

8 במלאי

מוצרים נוספים