שמחת הנפש

אמרות טהורות ועצות נפלאות בגודל מעלת השמחה, להיות בשמחה תמיד, אשר רק על ידי זה נזכה להתקרב לאבינו שבשמים.

חלק ראשון” מלוקט מספרי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

חלק שני: מלוקט מספרי תלמידו הנאמן רבי נתן מברסלב

35.00

שמחת הנפש

1 במלאי

מוצרים נוספים