חיסכון של 14%

תורת נתן - על ליקוטי מוהר"ן

פירוש על הסה”ק ליקוטי מוהר”ן

אמרות טהורות מזוקקות שבעתיים

מאורות נתן תורת אמת אשר נדלה מבארות מים עמוקים

מיוסד ע”פ ספרי האדם הגדול בענקים

גאון עוזינו מאור עינינו קדוש עליון הגאון החסיד בוצינא קדישא

הרב ר’ נתן מברסלב זצוק”ל

בעל המחבר ספרי “ליקוטי הלכות”

תלמיד מובהק לאיש אלקים מופת הדור

אור האורות רשכבה”ג אדמו”ר קה”ק מוהר”ן מברסלב זצוקלה”ה

נכתב ונערך ע”י הרה”צ נתן צבי קעניג זצ”ל

ראש מוסדות ברסלב בניברק

60.00

חיסכון של 14%

תורת נתן - על ליקוטי מוהר"ן

3 במלאי

מוצרים נוספים