תיקון הכללי - עם מנחה וערבית (בינוני)

תיקון הכללי בגודל כיס

96 עמודי צבע הכוללים:

סדר השתטחות, פדיון נפש, תיקון הכללי, התעוררות להתבודדות, סדר התקשרות, תפילת מנחה וערבית עם ברכת המזון נוסח עדות המזרח.

6.00

תיקון הכללי - עם מנחה וערבית (בינוני)

3 במלאי

מוצרים נוספים