אגרת הרמב’ן

“שמע בני מוסר אביך, וא-ל תטש תורת אמך” (משלי א ח). תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס

נקודה למחשבה:
הרוצה מים – יעזוב את המדבר והולך לברז
הרוצה אוכל – נוטש את הרעב והולך למטבח.
הרוצה ללמוד – נוטש את הבטלה והולך למורה.

דע שנטוע בך כוח היום לחצות מדבריות,
יש בך דעת עצומה שמובילות אותך לחיים טובים ומאושרים
ואתה מתקדם מהר יותר בכל פעם שאתה מפנים
שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום…

דיברת בנועם ובנחת? קיבלת שלום בנפשך ובביתך!

העצה:
בכל ויכוח יש שלב בוא תגיע להתלבטות
האם להיות צודק או להיות שגריר פיוס.

בחרת לעצור לרגע את ההקצנה, אלוף אתה! בחרת לחייך ולהאיר את האווירה המתוחה – זו ממש פעולה מדהימה.

כתיבת תגובה