אורות התשובה ט, א (הרב קוק זצ”ל)

כי הרצון הטוב, השורה בנשמה תדיר, מהפך הוא את כל החיים והמציאות לטובה

נקודה למחשבה:

ניתן לראות את פנימיות האדם כאשר הוא שולט על גורלו ועל משאביו אך אין זה הוגן לבחון את פועלו בהיותו אנוס ומוגבל מאוד במשאבים.

מנסים להוכיח לנו את רוע ליבנו ע”י הצגת הנפילות, מנסים לומר לנו שאנו צבועים ע”י “שיקוף המחשבות”, אבל באמת שהכל שקר וכזב!

כי רואים אותך האמיתי… בזמני התנדבות,
בזמנים בהם ליבך מרחם על אחיך היקר,
חולק משלך… זה אתה באמת!

שמח בכל התגלות של העצמיות שלך,
שמח בכל פעם שהרצון התגבר על העצלות וביצע טוב למרות חוסר הכוח,
שמח בכל פעם שבזכות תגובתך חברך החצין את הטוב הטמון בו.

העצה:
אין אחד שהוא רע גמור
אין מישהו שאין לו “כפתור” של נחמד

אבל לזכותך יאמר כאשר אתה יודע להבחין בין מתי יקירך לא עושה בגלל שלא רוצה ומתי לא עושה בגלל שחסר הוא במשאבים.

לזכותך יזקף כאשר אתה יודע ללחוץ על הכפתורים הנכונים בנשמת יקירך למען יפיק עוד טוב מעצמו בשמחה ושלווה.

כתיבת תגובה