גיליון 203: נגד כל העולם

[label style=info icon=heart]השיעור מוקדש לכל הישועות לשי אלכסנדר בן פולינה[/label]
צדיקים יקרים,
לעיתים אנו מתחילים מהלך למרות שאין הרבה סיכוי.
מתחילים בצעד הראשון במסע למרות שאיננו יודעים איך יסתיים. ומה אתה חושב, אם היתה לך ידיעה שבטוח תצליח.
האם היית יוצא עם אותה נחישות, ועם אותה הכנה מראש?
סביר להניח שלא, סביר להניח שהיית מחפף יותר, מתגאה יותר.
***
אומר רבי נתן: ”אך אף על פי כן אנו מחויבים לעשות שלנו, לצעוק ולזעוק, להתחנן לפי כוחנו וה‘ שומע תפילת כל פה… אך עיקר ביטחוננו הוא רק על כוח תפילת הזקן שבזקנים … שאמר… גמרתי ואגמור“ [עלים לתרופה, מכתב קעד].
***
[blockquote quote=’יש ימים בהם חברך מגיע עם פרצוף שרוצה כבר ללכת הביתה, חזקו וחייך אליו, למען אולי ירגיש אותך כחלק מהקבוצה שלו.’ align=’left’ max_width=’300px’]
אין סתירה בדברי רבי נתן מעלה, אין כוונה לבטל את תפילתך, אלא לחזקך!
גם כאשר אינך רואה את התוצאה הטובה. אומרים לך, עשה מה שבכוחך .. כי זה המצויין שלך!
וכמו שאימא הכי אוהבת את המלמולים של הבן שלה ומייד ניגשת אליו ומטפלת בו, כך בזכות תפילת הצדיק, בזכות עצותיו, יהיה בכוחך להמשיך ולקרוא לאבינו שבשמיים שיושיע ויצליח את דרכיך והוא מיד פועל לטובתך בזכות חסדיו העצומים.
***
אבל לפעמים כוח המתנגדים גדול משלנו … לפעמים למרות שאנו משתדלים מאוד נראה שאנו ”הולכים לאחור“, אבל לא כך הוא הדבר אח יקר!
במסע כומתה בצבא, מטרת המסע שנגיע כולנו יחד לאחר מסע מפרך לנקודת הסיום, אין פרס לראשון אם מגיע במנותק מהאחרון, כיון שחשובה האחדות, החזקים נוטשים מידי פעם את ההובלה וחוזרים לאחור לעזור לאחרים.
כאשר אתה מתאמץ ומשתדל להיטיב את המידות שלך, לעזור ולהיטיב עם הסביבה ואף על פי כן הולך אתה לאחור … דע שבזכותך אחרים מקבלים סיכוי וסיוע שלא ראויים לפי פועלם הטוב אלא בזכות השתייכותם לעם ישראל… לקבוצה שלך.
***
גם אם מציגים לך מייצג שווא למען תתייאש …
אין הדבר כך! אל תסמוך על המזל אומרים לך – זה נכון! אבל איך נצליח? הסתמך על הרצון שלך! באמונה שלך! בצדקת הדרך!
ומחזק רבי נתן [בליקוטי הלכות, הלכות ערב הלכה ג אות א] שנפלא יהיה אם תחזיק ברצונות,
כי לעבוד את השם בדיוק לפי רצונו – אפילו המלאכים לא יכולים, כי אין להם השגה בדעתו,
ואין מה להשוות את הרצון שלי לרצון שלך כי הרצונות שלנו בהגדרה שונים …
ואפילו הרצון שלך כפי שהוא מתגלה היום … אינו הרצון שיהיה לך מחר!
***
לכן אין מה להתייאש היום, אין מה להרים ידיים מול הצלחות האחר, אלא רק לקחת את ניסיון האתמול לעזרת המחר, לקחת את ההצלחות של העתיד לשמחה מכאן ולהבא!
העצה:
מי שמעוניין להצליח בחיים צריך להתמיד:
א) שיהיה לו יעד להמשיך ולשפר אורחותיו.
ב) לא להסתכל על הדרך של האחר ולא לנסות ללמוד מהצלחותיו, אודות ”הכישלונות שלי“.
ג) מניסיון העבר אפשר לשפר את העתיד, עם העתיד אפשר לעשות תשובה על העבר.
ואל תקשיב לאף אחד … גם לא לדבריי אם מקבל אתה מהם רוח צוננת, אבל הקשב ושמח מכל שיחה בה מציגים לך את האמת: שאתה נפלא!!!

להורדת דיוור

וידאו

הרב אליהו גודלבסקי | נגד כל העולם - עלים לתרופה - מכתב קעד - התשעו - פרשת אמור - שיעור מלא