גיליון 207: מאור הפנים

[label style=info icon=heart]השיעור מוקדש לכל הישועות להרב ניסים בן רחל לבית מויאל[/label]
צדיקים יקרים,
ישנן מחקרים הטוענים שיש הילה סביב האדם, האם אתה רואה אותה? לא בטוח, אבל אנו בהחלט מכירים אנשים שזורחים מאושר. כן כאשר אדם שמח משהו בתוכו מקרין אהבה וחיבור לסביבה שכולם מרגישים ואף אחד לא רואה.
***
מתי אדם ירגיש כבוי? מתי ירגיש את הקרירות בלב?
כאשר ”יבין שהוא תקוע“, ”יבין שכל מה שהוא מנסה לא מצליח“…
אבל מה יקרה אם פתאום באמצע התפשטות הייאוש תבוא חבורה של אנשים לעזרתו? ירגיש את השמחה, נכון?!
אפילו בטרם יתחילו לעבוד, עצם הסיכוי לשינוי מביא מחזיר את הצבע לפנים.
וזה כוחם של השליחים, ואיך לדעתך ירגיש אם ידע שהשולח שלהם הוא מלך כל יכול שאוהב אותך,
האם יתרגש מאי הצלחתם או שיסמוך על העזרה הבאה שתושיע אותו?
***
[blockquote quote=’על המחייך אומרים שהוא מאיר פניו, וזה למה? כיוון שהוא מדליק את החיוך בפני האחרים … תרצה להיות מדליק החיוכים היום?’ align=’left’ max_width=’300px’]
דע, שכל מי שנמצא סביבך הוא שליח עבורך דייקא, והוא נשלח ממלך מלכי המלכים שמביט בך ומחפש בכל רגע לזכות אותך בעוד מצוות, בעוד מעשים טובים למען יקל עליו לזכות אותך בדין, כנאמר: ”אם יש עליו, מלאך מליץ, אחד מני אלף: להגיד לאדם יושרו. ויחוננו ויאמר, פדעהו מרדת שחת; מצאתי כופר“ [איוב פרק לג, כג].
כן מליץ יושר אחד (פעולה אחת טובה) מול 999 מקטרגים (פעולות לא טובות) ואתה יוצא זכאי!!!
***
אומר רבי נחמן, דע שאמונה היא התרופה להרגשה של בדידות … של לבד: ”ויש תקוה לאחריתך, ואמונה היא אחרית הימים“ [ליקוטי מוהר“ן תורה כג, ג].
יש מספר רמות של אמונה ואחת מהן ”שאין רוצה להפסיד ממון בשביל המצווה, זה הבחינה נקרא צדק, וזה: צווית צדק עדותיך; אבל כשחביב כל כך המצווה, עד שאין מרגיש בהפסד ממון, זאת הבחינה נקראת אמונה“ [ליקוטי מוהר“ן תורה כג, ד].
כי מי ששלח את העזרה בפרנסה אתמול … בוודאי ישלח לך גם מחר … וישלש אותה אם יראה שאתה מתאמץ ומשתדל בעבורה!
ויזכה אותך להיות שליח עשיר יותר אם תשתמש בכסף שהגיע אליך היום לזכות את העניים ברווחה.
שכרך שנקבע בראש השנה לא יגרע בעקבות תרומתך אלא יוכל רק לגדול!
***
האנשים השמחים מתסכלים על החיים כפשוטים אבל לרובנו נראה שהחיים שלנו מורכבים יותר משל כולם, אבל אם תעז ותשאל את חברך … תתפלא לשמוע שגם דעתו שחייו הם המורכבים ביותר.
אז נכון שזה כוחו של היצר הרע, אבל זה כנגד זה עשה השם … והתרופה הטובה ביותר שיכולה להיות הינה: ”רבי יוחנן אומר: טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב“ [תלמוד בבלי, מסכת כתובות דף ק””י, ע””ב],
כן, יקר יותר אם תחייך לחברך מעומק הלב מאשר אם תדאג לו לצרכיו הגשמיים!!
העצה:
בתוך המשימה השקע את כל המאמצים בה, אבל מיד בתום המאמץ שמח שהשלמת את המשימה. וזכור שטיב התוצאה היא כבר בעיני המתבונן!
אם תזכה במליץ יושר – יאמר לך כמה נפלאה עבודתך, ואם שליח היצר הוא – ידגיש בפניך את הכתמים הקטנים שבעבודתך.

להורדת דיוור

וידאו

ארגון אזמרה - מאור הפנים - ליקוטי מוהר"ן - תורה כג - חכם ניסים - שיעור מלא