גיליון 212: שכם אחד לשלום

[label style=info icon=heart]השיעור מוקדש לכל הישועות לארנולד בן נעמי[/label]
צדיקים יקרים,
– מה שווה יותר: עשיר אחד שנותן מאה אלף ₪,
או מיליון אנשים פשוטים שנותנים שקל אחד? השני נכון?
– מה שווה יותר: אם פעם אחת בחיי אתן אלף ₪
או במשך 3 שנים 365 יום בשנה, אתן שקל אחד? השני ברור.

היצר הרע מנסה לגרום לך לשמור את כל הכוח למען לעשות מצווה אחת בשלמות, כאילו שוויה מאה אלף ₪,
אבל דע שבדורנו כל תנועה קלה שלך שווה מיליונים.
ואם עדיין לא נראה לך שפועלך יקר וחשוב ובאמת אינך מבין למה אנו קוראים לך צדיק …
אל תהסס ואל תתבלבל מלהעביר את החיזוקים שאהבת הלאה … כי הזכות במצווה הנעשית לבד אינה שקולה למצווה הנעשית יחדיו. ואם אתה זוכה להעביר לבא בתור … אתה זוכה לייצר שרשרת של קדושה … שאתה יודע היכן מתחילה ולא היכן נגמרת.
[blockquote quote=’אם יש לשנינו שתי משימות. קל יותר אם את שתיהן נבצע יחד מאשר אם נבצע כל אחד את מטלתו לבד.’ align=’left’ max_width=’300px’]
***
אומר האר“י לתלמידו רבי חיים ויטאל [הקדמה לח לשער הגילגולים]: ”פעם אחת שאלתי [רבי חיים ויטאל] למורי ז””ל [האר“י הקדוש], איך היה אומר לי שנפשי היתה כ””כ מעולה כנזכר לעיל, והרי הקטן שבדורות הראשונים, היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו. ואמר לי, דע לך, כי אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאד בדור הזה שקול בכמה מצות גדולות שבדורות אחרים כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאד מאד לאין קץ, משאין כן בדורות ראשונים. ואלו הייתי בדורות הראשונים, היו מעשי וחכמתי נפלאים מכמה צדיקים הראשונים. ושחז””ל על נח תמים היה בדורותיו, ואלו היה בדורות צדיקים היה יותר צדיק, ולכן שלא אצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשי מעלה גדולה על כמה צדיקים הראשונים מזמן תנאים ואמוראים“ – אז תבין שהיום שהינך הולך עם כיפה, שאתה מברך שאתה מדבר עם בורא עולם אתה מקיים פעולות עצומות
לכן אל תתרגש ממה שאינך מצליח, שמח עד לב שמיים מכל תנועה קלה שלך לטובה
***
”הצדיק שממית את עצמו, ומוסר את נפשו…באיזה מן המקומות מן התפילה צריך לו למסור את נפשו ביותר“ [ליקוטי מוהר“ן תורה כו], כוחה של התפילה עצום, וכוח תפילת הצדיק עצומה עוד יותר ולכן דווקא בעת ההתרכזות בכוונות הגדולות והעצומות מגיעים המפריעים והמסיטים למען, אבל דווקא ככול שאתה מרגיש יותר את ההפרעה אתה צריך לשמוח …
שכן בתפילתך שלך מבינות המחשבות שהן יכולות להיתקן ולכן מגיעות אליך למען תתקנן.
העצה:
אשריך הנותן כתף לחבר שנפל, אבל אשריך גדול יותר אם לא נתת לו ליפול! אז בין אם יש לך כוח ועזרת בפועל ובין אם רק ברצון תבין שגם הם נחשבים כעצומים ומיוחדים מאוד.
שכן כידוע שהקב“ה מצרף רצון טוב למעשה,
ובדור שלנו כל תנועה קלה שקולה לעבודות גדולות של צדיקים בדורות הראשונים! אז אם תרצה להיות כרבי עקיבא …
הרם טלפון להורים …שווה! מה אתה עושה עכשיו?

להורדת דיוור

וידאו

ארגון אזמרה - שכם אחד לשלום - ליקוטי מוהר"ן - תורה כו, כז - חכם ניסים - שיעור מלא