גיליון 267 – אין יודעים כלל

[label style=info icon=heart]הלימוד מוקדש לעילוי נשמת הרב מאיר שלמה בן עדה[/label]
צדיקים יקרים,
מהו הכוח המניע ביותר את האדם? מהו הכוח שבלעדיו רף האנרגיה הולך ונעלם? כסף? רגשות? לא ממש.
מכשיר חשמלי אמנם יכול להתקלקל אבל אין מבנו הפנימי פוגם במקור הנעתו – החשמל.
אמנם אם יהיה לך כסף בשפע ושמחה ברקע יזרמו חייך ויחרקו פחות,
אבל החכם מבין שחשוב ביותר להישאר מחובר לכוח האמיתי של החיים – אבינו שבשמיים!
[blockquote quote=’המשימה להשבוע:
יש נתינה שהיא כולה קבלה – מחמאה!
נסה השבוע לתת יותר מחמאות
וספר לנו מה קרה שונה’ align=’left’ max_width=’300px’]
הקב“ה רוצה להביא אותך לתכליתך בנעימים ומתוך אושר, בריאות ושמחה ומנהיג את עולמו בדרך הטבע בכדי לשמר לנו את זכות הבחירה, ולכן הבלבול הוא כה רב מה צריך לעשות לפני מה: בזכות התפילה מקבלים את הטוב, או שבזכות כל הטוב ראוי להתפלל ולהודות?!
***
תהיה איך שתהיה … משפיע הקב“ה עליך תמיד טוב… ותמיד רוצה להובילך למקומך הראוי,
ובזכות התפילה וההודיה אנו מצליחים לראות נכונה את הנתינה ממקום של ענווה ולא כדרישה.
בזכות לימוד התורה ולימוד הפרשנים אני מצליחים לצייר לעצמנו כלי קיבול של קדושה שיכיל את הטוב היורד מלמעלה.
***
דע שבתוכך פנימה יש כוח עצום שמחובר למקור טוב בלתי נדלה…
לכן אל תאנח אודות מחסור הכוח, אלא חפש בשמחה את השקע שדרכו תוכל להתחבר אל כל הטוב הזה.
ראה את הטוב שחז“ל מלמדים אותנו שמוטבע בך:
”אין קדוש כה’ כי אין בלתך ואין צור כאלהינו.
מאי אין צור כאלהינו אין צייר כאלהינו
מאי כי אין בלתך
אמר ר’ יהודה בר מנסיא אל תקרי כי אין בלתך אלא אין לבלותך שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו והקב””ה מבלה מעשיו … הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד לא אמרן אלא כנגד הקב”ה וכנגד נשמה
– מה הקב”ה מלא כל העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף
– מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה אף נשמה רואה ואינה נראית
– מה הקב”ה זן את כל העולם כלו אף נשמה זנה את כל הגוף
– מה הקב”ה טהור אף נשמה טהורה מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו“ [מסכת ברכות, דף י, א]
***
דע שבתוכך פנימה יש כוח עצום, יש טוב בלתי נדלה,
אהוב את עצמך כמו שאתה, נסה להשתמש בטוב שבך בראותך את אחיך בצרה …
ובעיקר – שמח שאתה יהודי בן מלך העשוי מיהלומים של טוב!!!

העצה:
הרבה צדדים יש למטבע, אבל צד שווה יש לכולם:
כוחנו מוגבל, אוהבים אנו את דעה הטובה מהסביבה.
ואם נדע להביע את הטוב שאנו רואים ולא רק את הביקורת, נזכה לשיתוף פעולה שיביא לתוצאה מפתיעה:
שצוות המורכב משני אנשים… שווה יותר מכוחם של שני יחידים

להורדת דיוור

וידאו

ארגון אזמרה - ברית קודש - ליקוטי מוהר"ן - תורה נ - חכם ניסים - שיעור מלא

כתיבת תגובה