גיליון 303 – מי זוכה לזה

[label style=info icon=heart]הלימוד מוקדש לכל הישועות לשירה בת ינית[/label]
צדיקים יקרים,
מה אני צריך לעשות בכדי לקבל את הברכה שאינה חוזרת ריקם? מה עליי לעשות בכדי לקרב אליי ואל יקירי את הגאולה?
האם ללכת רחוק עד מעבר לאופק?
האם להוציא ממון מעל השיגעון? לא ולא!!!
ברך את מי שנתן לך את הממון והטוב שקיבלת עד היום,
ובוודאות תקרב מהר יותר את הישועה לעתיד לבוא!
***
מלמדים אותנו כל הצדיקים שבדרך,
חזור ושנן את אותו הדבר למען אולי גם אנו נפנים את העיקר…
בן מלך יקר אתה!
הראוי לכל הברכות הגדולות בעולם!
ומה בסך הכל רוצה השם? לדעת שאתה יודע
שאתה בהשגחה פרטית לטובה: “ושִׁוִּיתִי ה‘ לְנֶגְדִּי תָמִיד: כִּי מִימִינִי, בַּל-אֶמּוֹט“ [תהילים פרק טז, ח]
[blockquote quote=’המשימה להשבוע:
אם אתן לך טופס לוטו (אינך יודע האם זוכה או לא) מה תעשה?’ align=’left’ max_width=’300px’]
ולא משנה אם אתה מוכיח את ידיעתך בקיומו ע“י ממון, מעשים טובים או פשוט דיבורים, כי דיבור הוקרה על הטוב שקיבלת עד עכשיו יוביל אותך לעתיד אחר טוב יותר, כנאמר:
”שִׁיר הַמַּעֲלוֹת, הִנֵּה בָּרְכוּ אֶת ה‘ כָּל עַבְדֵי ה‘, הָעֹומְדִים בְּבֵית ה‘ בַּלֵּילוֹת: שְׂאוּ יְדֵכֶם קֹדֶשׁ, וּבָרְכוּ אֶת ה‘: יְבָרֶכְךָ ה‘ מִצִּיּוֹן, עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ“ [תהילים פרק קלד]
***
תבין שלא מציבים לך רף שאינך יכול לעמוד בו!
אין מצפים שתכבוש את האוורסט בכדי לזכות אותך במצווה, למרות ששכרה גדול מכל הכסף בעולמנו!!!
”ואמר רב יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי””א ברכות“ [בבא בתרא דף ט, עמוד ב] ואלו הברכות יעמדו לך בעולם הזה… וגם לעולם הבא!
בעבור כמה מטבעות הנמצאות בארנקך – תמצא 6 ברכות, ואם מביא אתה שלום בין איש לחברו … קיבלת 11 ברכות נפלאות!
ואם מבקש אתה לשמוח יותר, הפנם, כי לא רק הצלחתך בפועלך מראה את גודל האהבה אליך, אלא ”צירופי המקרים“ שמקבל אתה לעשות שלום בעולם סביבך!
***
מה שכרו של מי שמשמח אדם ברחוב?
האם שכרו של מי שמשמח את ראש העיר גדול יותר? ואם שימחתי את ראש המדינה? האם טוב יותר מעשיי או פחות? ואם בפועלי אני עושה נחת רוח למלך מלכי המלכים?
כן, תבין כמה יקר פועלך בכל קיום של מצווה הבאה על ידך… הבן את עוצם שכרך בעולם הזה ולהבא! ”לעולם יהא אדם רואה [את] עצמו חציו זכאי וחציו חייב ואת העולם חציו זכאי וחציו חייב עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם לכף זכות“ [תלמוד, קידושין, א,,יא] ואם לא הצלחת בפועלך הטוב … גם פה בכוחך לשמח את קונךף להאמין ברחמיו! לבקש מחילה ולהאמין שישמחו לתת לך הזדמנות שנייה … מאה … אלף, כי לא רק ההצלחה חשובה אלא רצונך להתמיד בלעשות טוב בעולם!

העצה:
לפעמים ראוי לו לאדם לחוש ולבדוק בציציות מה ואיך יזכה, מה עליו לעשות בכדי לא לטעות…
אך לעיתים, כאשר אתה בוודאות רוצה לקיים טוב – אל תחשוש ממה שיאמרו לך האחרים, אל תקשיב לאלו שאותך מעכבים שכן אולי המניעים שלהם אינם דווקא כנים וטובים.
אך שמח והפנם כל חיזוק שאתה מקבל לפועלך הטוב שכן הוא מגיע ממקור ראשון לומר לך כמה אתה זוכה כבר כעת! וזה כלום לעומת השכר לעתיד לבוא!!

להורדת דיוור

וידאו

הרב אליהו גודלבסקי | מי זוכה לזה - עלים לתרופה - מכתב רנה, רנו, רנז - התשעח - פרשת תזריע - שיעור מלא

כתיבת תגובה