You are currently viewing הרב אליהו גודלבסקי – בהלת הקורונה – שיעור מערוץ 2000

הרב אליהו גודלבסקי – בהלת הקורונה – שיעור מערוץ 2000

☣ בהלת הקורונה: מה הולך להיות בשבוע הקרוב? תחזיקו חזק! רוצים לקבוע מה יהיה נושא התוכנית הבאה? כתבו ב

כתיבת תגובה