מדרש רבה במדבר יח

הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו

נקודה למחשבה:
בורא עולם מזווג זיווגים למען נצליח להגיע למצב בו לא ידח ממנו נידח… למען נצליח.

זוגות וגם שליחים!
מחלקם נלמד שמחה מהי
והאחרים יכעיסו אותנו כל כך למען לעזור לנו לתרגל שוב איך לא מתגברים על כעסים.

אבל תבין שהכל לטובה, כי את ההצלחה שלך שומרים לעד ולנצח נצחים, אך מהנפילה נפטרים ע”י תשובה ומעשים פשוטים.

העצה:
נאמר: שונא מתנות יחייה, אבל שכר מותר לקבל!

אחרי מעשה טוב קבל בשמחה את השליח/ה שמציע לך משהו טוב, או לפחות התייחס נחמד אל השליח/ה שאליך הגיע.

כי אפשר שרוצה לשלם הון בעבור השמחה שהבאת, אבל יתכן שהוא/היא המתנה (חתן/כלה) שמגיעה במיוחד לאדם נפלא כמוך.

כתיבת תגובה