משנה, מסכת מכות ג, טז

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא) יי חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

נקודה למחשבה:
איך יתכן שקיום של תרי”ג מצוות ועוד הלכות זה לזכות ישראל? הרי יש כל כך הרבה מקום לטעות….

אבל גם יש לכל אחד, בכל מקום שבו הוא נמצא, יכולת לקיים מצווה הקשורה כעת למקומו ולמצבו!

השם יתברך אוהב אותך ורוצה להעניק לך זכות, לכן שולח לך תורה/תפילה/מעשה טוב! ואשריך גדול בכך פעם שבחרת לבצעה ולקבל את הזכות.

העצה:
קשה באימונים – קל בקרב!
הגישה בחיים היא החשובה, אם תבחר לראות את הקשיים כאתגרים – תרוויח בגדול!

אשריך המבין שבזכות הקושי נזכה לחפש ולראות את האדם הטוב על ידך שמוכן לעזור לך!

כתיבת תגובה