סיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

אָמר לוֹ אָביו בּזה אנסּה: אם יִתנהג כּסדר, הוּא מן השּׁמיִם ואם לאו אינוֹ מן השּׁמיִם, ונחזר ונסעוּ וּבאוּ אל גּשׁר קטן ונפל סוּס אחד, והמּרכּבה נתהפּכה וכמעט נטבּעוּ אָמר לוֹ אָביו ראה שׁאינוֹ מתנהג כּסדר, ואין הנּסיעה מן השּׁמיִם, וחזרוּ

נקודה למחשבה:
לפעמים אנו מחפשי ניסים – בשביל לקבל הוכחה שאנו בכיוון הנכון
אמנם טבעי וברורה הבקשה לקבל חיזוק לפועלנו הטוב.

דע שתמיד מעשיך הטובים רצויים ואהובים עד מאוד ומהווים גאווה עצומה עליך בשמיים …. לכן הבן שמעשה הבעל דבר – אם ה”נס” לא הולך כסדר.

שמח בכל טוב שאת העושה!
שמח בכל טוב שרצית לקיים!
שמח כי אתה בדיוק במקום הנכון לעשות את הטוב ביותר עבורך!

העצה:
אשרי העקשן להמשיך לעשות טוב
אשרי התחבולן שמחפש סימנים בדרך שיצדיקו ללכת ישר.

כן, ראוי פועלך הטוב שעשית לכל הברכות שכן ברור שגם לך היו מניעות, אשר להן לא נכנעת. בברכת חזק ואמץ בכל הטוב שבעולם!

כתיבת תגובה