ספר חיי מוהר”ן

 

 

 שיר ידידות אשר כתב מורנו מוהרנ”ת ז”ל   שיר ידידות   הקדמה   שיחות וספורים וענינים שהיה אצל כל תורה ומעשה   סדר הזמנים של אמירת המאמרים הנודעים לנו   ספורי מעשיות   שיחות הר”ן   שיחות השיכים לספורי מעשיות   שיחות השיכים לשיחות הר”ן   שיחות השיכים לספר המדות   שיך להשיחות שהיה אצל כל תורה   ספורים חדשים   מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו   נסיעתו לארץ ישראל   נסיעתו לנאווריטש, לזאסלאב, ולדובנא ולבראד   נסיעתו ללעמברג   נסיעתו וישיבתו באומאן   שיר ידידות לכבוד מורנו ורבנו   יגיעתו וטרחתו בעבודת ה’   גדלות נוראות השגתו   מעלת המתקרבים אליו   מעלת תורתו וספריו הקדושים   ענין המחלקת שעליו   גדל יקרת ראש השנה שלו   להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה   דברי צחות שלו   שלא להתעקש על שום דבר ואין לדחק את השעה   מעלת ההתבודדות   עבודת השם  שיר ידידות אשר כתב מורנו מוהרנ”ת ז”ל

שיר ידידות

הקדמה

שיחות וספורים וענינים שהיה אצל כל תורה ומעשה
   אות א
   אות ב
   אות ג
   אות ד
   אות ה
   אות ו
   אות ז
   אות ח
   אות ט
   אות י
   אות יא
   אות יב
   אות יג
   אות יד
   אות טו
   אות טז
   אות יז
   אות יח
   אות יט
   אות כ
   אות כא
   אות כב
   אות כג
   אות כד
   אות כה
   אות כו
   אות כז
   אות כח
   אות כט
   אות ל
   אות לא
   אות לב
   אות לג
   אות לד
   אות לה
   אות לו
   אות לז
   אות לח
   אות לט
   אות מ
   אות מא
   אות מב
   אות מג
   אות מד
   אות מה
   אות מו
   אות מז
   אות מח
   אות מט
   אות נ
   אות נא
   אות נב
   אות נג
   אות נד
   אות נה
   אות נו
   אות נז
   אות נח
   אות נט

סדר הזמנים של אמירת המאמרים הנודעים לנו

ספורי מעשיות

שיחות הר”ן

שיחות השיכים לספורי מעשיות
   אות ס
   אות סא
   אות סב
   אות סג
   אות סד
   אות סה
   אות סו

שיחות השיכים לשיחות הר”ן
   אות סז
   אות סח
   אות סט
   אות סט-ב
   אות ע
   אות עא
   אות עב
   אות עג

שיחות השיכים לספר המדות
   אות עד
   אות עה
   אות עו
   אות עז

שיך להשיחות שהיה אצל כל תורה
   אות עח
   אות עט
   אות פ

ספורים חדשים
   אות פא
   אות פב
   אות פג
   אות פד
   אות פד-ב
   אות פה
   אות פו
   אות פז
   אות פח
   אות פט
   אות צ
   אות צא
   אות צא-ב
   אות צב
   אות צג
   אות צד
   אות צה
   אות צו
   אות צז
   אות צח
   אות צט
   אות ק
   אות קא
   אות קב
   אות קג

מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו
   אות קד
   אות קה
   אות קו
   אות קז
   אות קח
   אות קט
   אות קי
   אות קיא
   אות קיב
   אות קיג
   אות קיד
   אות קטו
   אות קטז
   אות קיז
   אות קיח
   אות קיט
   אות קכ
   אות קכא
   אות קכב
   אות קכג
   אות קכד
   אות קכה
   אות קכו
   אות קכז
   אות קכח

נסיעתו לארץ ישראל
   אות קכט
   אות קל
   אות קלא
   אות קלב
   אות קלג
   אות קלד
   אות קלה
   אות קלו
   אות קלז
   אות קלח
   אות קלט
   אות קמ
   אות קמא
   אות קמב
   אות קמג
   אות קמד
   אות קמה
   אות קמו
   אות קמז
   אות קמח
   אות קמט
   אות קנ

נסיעתו לנאווריטש, לזאסלאב, ולדובנא ולבראד
   אות קנא
   אות קנב
   אות קנג
   אות קנד
   אות קנה
   אות קנו
   אות קנז
   אות קנח
   אות קנט
   אות קס
   אות קסא
   אות קסב
   אות קסג
   אות קסד
   אות קסה
   אות קסו

נסיעתו ללעמברג
   אות קסז
   אות קסח
   אות קסט
   אות קע
   אות קעא
   אות קעב
   אות קעג
   אות קעד
   אות קעה
   אות קעו
   אות קעז
   אות קעח
   אות קעט
   אות קפ
   אות קפא
   אות קפב
   אות קפג
   אות קפד

נסיעתו וישיבתו באומאן
   אות קפה
   אות קפו
   אות קפז
   אות קפח
   אות קפט
   אות קצ
   אות קצא
   אות קצב
   אות קצג
   אות קצד
   אות קצה
   אות קצו
   אות קצז
   אות קצח
   אות קצט
   אות ר
   אות רא
   אות רב
   אות רג
   אות רד
   אות רה
   אות רו
   אות רז
   אות רח
   אות רט
   אות רי
   אות ריא
   אות ריב
   אות ריג
   אות ריד
   אות רטו
   אות רטז
   אות ריז
   אות ריח
   אות ריט
   אות רכ
   אות רכא
   אות רכב
   אות רכג
   אות רכד
   אות רכה
   אות רכו
   אות רכז
   אות רכח
   אות רכט
חלק שני – ונקרא בשם שבחי מוהר”ן

שיר ידידות לכבוד מורנו ורבנו

יגיעתו וטרחתו בעבודת ה’
   אות רל
   אות רלא
   אות רלב
   אות רלג
   אות רלד
   אות רלה
   אות רלו
   אות רלז
   אות רלח
   אות רלט
   אות רמ

גדלות נוראות השגתו
   אות רמא
   אות רמב
   אות רמג
   אות רמד
   אות רמה
   אות רמו
   אות רמז
   אות רמח
   אות רמט
   אות רנ
   אות רנא
   אות רנב
   אות רנג
   אות רנד
   אות רנה
   אות רנה-ב
   אות רנו
   אות רנז
   אות רנח
   אות רנט
   אות רס
   אות רסא
   אות רסב
   אות רסג
   אות רסד
   אות רסה
   אות רסו
   אות רסו-ב
   אות רסו-ג
   אות רסז
   אות רסח
   אות רסט
   אות ער
   אות רעא
   אות ערב
   אות רעג
   אות רעד
   אות רעד-ב
   אות ערה
   אות רעו
   אות רעז
   אות רעח
   אות רעט
   אות רפ
   אות רפא
   אות רפב
   אות רפג
   אות רפד
   אות רפה
   אות רפו
   אות רפו-ב
   אות רפז
   אות רפח
   אות רפט
   אות רצ
   אות רצ-ב
   אות רצ-ג
   אות רצ-ד
   אות רצ-ה
   אות רצ-ו

מעלת המתקרבים אליו
   אות רצא
   אות רצב
   אות רצב-ב
   אות רצג
   אות רצד
   אות רצה
   אות רצו
   אות רצז
   אות רחצ
   אות רצט
   אות ש
   אות שא
   אות שא-ב
   אות שב
   אות שג
   אות דש
   אות שה
   אות שו
   אות שז
   אות שח
   אות שט
   אות שי
   אות שיא
   אות שיב
   אות שיג
   אות שיד
   אות שטו
   אות שטז
   אות שיז
   אות שיח
   אות שיט
   אות שכ
   אות שכא
   אות שכב
   אות שכג
   אות שכג-ב
   אות שכד
   אות שכה
   אות שכו
   אות שכז
   אות שכז-ב
   אות שכח
   אות שכט
   אות של
   אות שלא
   אות שלב
   אות שלג
   אות שלד
   אות שלה
   אות שלו
   אות שלז
   אות שלח
   אות שלט

מעלת תורתו וספריו הקדושים
   אות שמ
   אות שמא
   אות שמב
   אות שמג
   אות שדמ
   אות שמה
   אות שמו
   אות שמז
   אות שמח
   אות שמט
   אות שנ
   אות שנא
   אות שנב
   אות שנג
   אות שנד
   אות שנה
   אות שנו
   אות שנז
   אות שנח
   אות שנט
   אות שס
   אות שסא
   אות שסב
   אות שסג
   אות שסד
   אות שסד-ב
   אות שסד-ג
   אות שסה
   אות שסו
   אות שסז
   אות שסח
   אות שסט
   אות שע
   אות שעא
   אות שעב
   אות שעג
   אות שעד
   אות שעה
   אות שעו
   אות שעז
   אות שעח
   אות שעט
   אות שפ
   אות שפא
   אות שפב
   אות שפג
   אות שפג-ב
   אות שפד
   אות שפה
   אות שפו
   אות שפז
   אות שפח
   אות שפט
   אות שפט-ב
   אות שצ
   אות שצא

ענין המחלקת שעליו
   אות שצב
   אות שצג
   אות שצד
   אות שצה
   אות שצו
   אות שצז
   אות שצח
   אות שצט
   אות ת
   אות תא
   אות תב

גדל יקרת ראש השנה שלו
   אות תג
   אות תד
   אות תה
   אות תו

להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
   אות תז
   אות תח
   אות תט
   אות תי
   אות תיא
   אות תיב
   אות תיג
   אות תיד
   אות תטו
   אות תטז
   אות תיז
   אות תיח
   אות תיט
   אות תכ
   אות תכא
   אות תכב
   אות תכג
   אות תכד
   אות תכה
   אות תכה-ב
   אות תכה-ג
   אות תכה-ד

דברי צחות שלו
   אות תכו
   אות תכז
   אות תכח
   אות תכט
   אות תכט-ב
   אות תכט-ג

שלא להתעקש על שום דבר ואין לדחק את השעה
   אות תל
   אות תלא
   אות תלב
   אות תלג
   אות תלד
   אות תלה

מעלת ההתבודדות
   אות תלו
   אות תלז
   אות תלח
   אות תלט
   אות תמ
   אות תמא
   אות תמב
   אות תמג

עבודת השם
   אות תמד
   אות תמה
   אות תמו
   אות תמז
   אות תמח
   אות תמט
   אות תנ
   אות תנא
   אות תנב
   אות תנג
   אות תנד
   אות תנה
   אות תנו
   אות תנז
   אות תנח
   אות תנט
   אות תס
   אות תסא
   אות תסב
   אות תסג
   אות תסד
   אות תסה
   אות תסו
   אות תסז
   אות תסח
   אות תסט
   אות תע
   אות תעא
   אות תעב
   אות תעג
   אות תעד
   אות תעד-ב
   אות תעה
   אות תעו
   אות תעז
   אות תעח
   אות תעט
   אות תפ
   אות תפא
   אות תפב
   אות תפג
   אות תפד
   אות תפה
   אות תפו
   אות תפז
   אות תפח
   אות תפט
   אות תצ
   אות תצא
   אות תצב
   אות תצג
   אות תצד
   אות תצה
   אות תצו
   אות תצז
   אות תצח
   אות תצט
   אות תק
   אות תקא
   אות תקב
   אות תקג
   אות תקד
   אות תקה
   אות תקו
   אות תקז
   אות תקח
   אות תקט
   אות תקי
   אות תקיא
   אות תקיב
   אות תקיג
   אות תקיד
   אות תקטו
   אות תקטז
   אות תקיז
   אות תקיח
   אות תקיט
   אות תקכ
   אות תקכא
   אות תקכב
   אות תקכג
   אות תקכד
   אות תקכה
   אות תקכו
   אות תקכז
   אות תקכח
   אות תקכט
   אות תקל
   אות תקל-ב
   אות תקלא
   אות תקלב
   אות תקלג
   אות תקלד
   אות תקלה
   אות תקלו
   אות תקלז
   אות תקלח
   אות תקלט
   אות תקמ
   אות תקמ-ב
   אות תקמ-ג
   אות תקמא
   אות תקמב
   אות תקמג
   אות תקמד
   אות תקמה
   אות תקמו
   אות תקמז
   אות תקמח
   אות תקמט
   אות תקנ
   אות תקנא
   אות תקנב
   אות תקנג
   אות תקנד
   אות תקנה
   אות תקנו
   אות תקנז
   אות תקנח
   אות תקנח-ב
   אות תקנט
   אות תקס
   אות תקס-ב
   אות תקס-ג
   אות תקס-ד
   אות תקסא
   אות תקסב
   אות תקסב-ב
   אות תקסג
   אות תקסד
   אות תקסה
   אות תקסו
   אות תקסז
   אות תקסח
   אות תקסט
   אות תקסט-ב
   אות תקע
   אות תקעא
   אות תקעב
   אות תקעג
   אות תקעד
   אות תקעה
   אות תקעו
   אות תקעז
   אות תקעח
   אות תקעט
   אות תקפ
   אות תקפא
   אות תקפב
   אות תקפג
   אות תקפד
   אות תקפה
   אות תקפו
   אות תקפז
   אות תקפח
   אות תקפט
   אות תקצ
   אות תקצ-ב
   אות תקצא
   אות תקצב
   אות תקצג
   אות תקצד
   אות תקצה
   אות תקצו
   אות תקצז
   אות תקצח
   אות תקצט
   אות תר
   אות תרא
   אות תרב
   אות תרג
   אות תרד
   אות תרה
   אות תרו
   אות תרז
   אות תרח
   אות תרט
   אות תרט-ב
   אות תרט-ג
   אות תרי
   אות תריא
   אות תריב
   אות תריג
   אות תריד

 

שיר ידידות אשר כתב מורנו מוהרנ”ת ז”ל

אֲדוֹן כָּל הַנֶּאֱצָלִים וְהַנִּבְרָאִים וְהַנּוֹצְרִים וְהַנַּעֲשִׂים:
דְּבָרָיו מַגִּיד לְיַעֲקֹב, חֻקָּיו וּמִשְׁפָּטָיו לְיִשְׂרָאֵל עַם עֲמוּסִים:
וּבַעֲבוֹדָתֵינוּ לֹא עֲזָבוּנוּ אֱלֹהֵינוּ, וַיִּשְׁלַח לָנוּ מוֹשִׁיעַ וָרָב בְּכָל דּוֹר וְדוֹר, מָגֵן הוּא לְכֹל הַחֹסִים:
נַפְשֵׁנוּ חִכְּתָה לַה’, גַּם עַתָּה אֵין דּוֹר יָתוֹם:
יַשְׁפִּיעַ עָלֵינוּ מִטּוּבוֹ רַב חֶסֶד לְקָרֵב הָרְחוֹקִים, לְהַצִּילָם מִיַּד שׁוֹסִים:
נְקַשֵּׁר עַצְמֵנוּ לְצַדִּיקֵי הַדּוֹר, הַמְּאִירִים לָנוּ בְּכֹל פִּנּוֹתָם:
וּמִפִּיהֶם אָנוּ חַיִּים, אַשְׁרֵי הַבָּאִים בְּחַצְרֵיהֶם וּבְטִירוֹתָם:
מִי יְמַלֵּל גְּבוּרוֹת ה’, וַאֲפִילוּ כָּל הַיָּמִים דְּיוֹ וַאֲגַמִּים קֻלְמוּסִים:
וְהוּא אָמַר וְעָשָׂה עִמָּנוּ גְּדוֹלוֹת וְנוֹרָאוֹת, נִפְלָאוֹת וְנִסִּים:
רַבּוֹת עָשִׂיתָ אַתָּה ה’ אֱלֹהִים, נִפְלְאוֹתֶיךָ וְנוֹרְאוֹת מַחְשְׁבוֹתֶיךָ אֵלֵינוּ, לְמַעַן עֲשֹׂה כַּיּוֹם הַזֶּה עַם רָב לְהַחְיוֹתָם:
יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל בְּעֹשָׂיו בְּנֵי צִיּוֹן יָגִילוּ בְמַלְכָּם, מַאן מַלְכֵי רַבָּנָן הַמְּאִירִים אוֹר לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמוֹשְׁבוֹתָם:
נֶפֶשׁ רְעֵבָה יְמַלֵּא טוֹב, לְהַצִּיל נֶפֶשׁ הֶעָשׁוּק מִשְּׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת לְחַיִּים נִצְחִיִּים לְזַכּוֹתָם:
וְחָשַׁב מַחֲשָׁבוֹת לְבַל יִדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח, לְהַחֲזִיר לִמְקוֹר נַפְשׁוֹתָם:
וַאֲנַחְנוּ לֹא נֵדַע מַה נַּעֲשֶׂה וּמַה נַּעֲבֹד עַד בּוֹאֵנוּ שָׁמָּה אֶל צַדִּיקֵי הַדּוֹר הָאֲמִתִּיִּים, הֵם יוֹרוּנוּ הַדֶּרֶךְ וְנֵלֵךְ בִּנְתִיבוֹתָם:
רַבִּי אוֹמֵר אֵיזֶהוּ דֶּרֶךְ יְשָׁרָה שֶׁיָּבוֹר לוֹ הָאָדָם מִיּוֹם עָמְדוֹ עַל דַּעְתּוֹ עַד בֹּא עֵת פְּקֻדָּתָם:
בְּכוּ כָּל בַּעֲלֵי נֶפֶשׁ, הֶחָסִים עַל מִסְפַּר יְמֵיהֶם וּמְרַחֲמִים עַל נַפְשׁוֹתָם:
יִתְפַּלֵּל עַל זֹאת כָּל חָסִיד לְעֵת מְצֹא, לִזְכּוֹת לִמְצֹא רַב וּמַנְהִיג דַּרְכֵי הַתְּשׁוּבָה לְהוֹרוֹתָם:
נְשׁוֹטֵט לְבַקֵּשׁ אֶת דְּבַר ה’ לִמְצֹא מִי שֶׁיִּשְׁקֹד עַל תַּקָּנַת נַפְשֵׁנוּ מֵאַשְׁפּוֹת עָפָר לִדְלוֹתָם:
וְעַל מִי לָנוּ לְהִשָּׁעֵן כִּי אִם עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, לְהוֹדִיעֵנוּ דֶּרֶךְ הָאֱמֶת וְצַדִּיק הָאֱמֶת הַמְּרַחֵם עַל עֲנִיֵּי הַצֹּאן לְיַשֵּׁר לִבּוֹתָם:
הַט אָזְנֶיךָ וּשְׁמַע דִּבְרֵי חֲכָמִים, וְלִבְּךָ תָּשִׁית לְדַעְתָּם:
רַבּוֹת בָּנוֹת עָשׂוּ חָיִל, וְאִישׁ אֱמוּנִים מִי יִמְצָא שֶׁיִּפָּנֶה לְעַמּוֹ, לְרַפֵּא מְשׁוּבָתָם:
בַּקְּשׁוּ צַדִּיק, בַּקְּשׁוּ עָנָיו, הַסּוֹבֵל וְנוֹתֵן עַיִן לְסוֹרְרִים לְהָשִׁיבָם מֵרָעָתָם:
רַב וְצָעִיר גָּדוֹל וְקָטֹן, הַכֹּל צְרִיכִין לְמָרֵי חִטַּיָּא לְבַקֵּשׁ תּוֹרָה מֵהָרַב הָאֱמֶת, כִּי מִמֶּנּוּ תּוֹצְאוֹת חִיּוּתָם:
בֵּית צַדִּיק חֹסֶן רָב, אַשְׁרֵי הַשּׁוֹקְדִים עַל דַּלְתוֹתָם:
יֵשׁ זָהָב וְרָב פְּנִינִים וּכְלִי יְקָר שִׂפְתֵי דָעַת, הַצַּדִּיק הַמַּשְׁפִּיעַ מִטּוּבוֹ לְבֵית יִשְׂרָאֵל, לַהֲקִימָם וּלְהַחְיוֹתָם:
נֶאֱמַן רוּחַ מְכַסֶּה דָבָר, אַשְׁרֵי הַבָּאִים בְּצֵל קוֹרָתוֹ:
חִכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֹ מַחֲמַדִּים, אַשְׁרֵי יוֹלַדְתּוֹ וְהוֹרָתוֹ:
מְאֹד עָמְקוּ מַחְשְׁבֹתָיו, אֵין חֵקֶר לִתְבוּנָתוֹ:
נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתָיו שׁוֹשַׁנִּים, מַה נִּמְלְצוּ לַחֵיךְ אִמְרָתוֹ:
בֵּן חָכָם יְשַׂמַּח אָב, אַשְׁרֵי שֶׁזֶּה יָלַד, אַשְׁרֵי שֶׁזֶּה גִּדֵּל:
נַפְשׁוֹת אֶבְיוֹנִים יוֹשִׁיעַ, וְחָסוּ בּוֹ עַם עָנִי וָדָל:
שִׂמְחָה לָאִישׁ בְּמַעֲנֵה פִיו, אַשְׁרֵי אֲנָשָׁיו הָעֹמְדִים לְפָנָיו לִשְׁמֹעַ חָכְמָתוֹ:
מַה טּוֹב וּמַה יָּפֶה אֹזֶן שֹׁמַעַת תּוֹכַחַת מוּסָר פָּנִים אֶל פָּנִים, לְקַבֵּל הַדִּבּוּר מִפִּי הַמְדַבֵּר בְּעֹצֶם קְדֻשָּׁתוֹ:
חִלּוּק שֶׁבֵּין הַשּׁוֹמֵעַ מִפִּי הָרַב לְהַשּׁוֹמֵעַ וְלַמְּעַיֵּן בְּסֵפֶר, יְבֹאַר בַּמַּאֲמָרִים הַבָּאִים הַמְּאִירִים עֵינַיִם כְּצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבוּרָתוֹ:
הֶחָפֵץ לְמַלֹּאות יָדָיו לַה’, יָשִׂים לִבּוֹ אֶל הַדְּבָרִים הַנֶּאֱמָרִים בַּסֵּפֶר הַזֶּה, יִפָּתְחוּ עֵינָיו וְיִתְלַהֵב לִבּוֹ לַעֲבוֹדָתוֹ:
יָשִׂישׂ כְּגִבּוֹר לָרוּץ אֹרַח, כְּחָתָן יֹצֵא מֵחֻפָּתוֹ:
צוּף דְּבַשׁ אִמְרֵי נֹעַם, מָתוֹק לַנֶּפֶשׁ וּמַרְפֵּא לָעָצֶם, תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתוֹ:
וְלֹא יֶאְשְׁמוּ כָּל הַחֹסִים בּוֹ, רֵאשִׁיתוֹ מִצְעָר יִשְׂגֶּא מְאֹד אַחֲרִיתוֹ:
נֵרוֹ יָאִיר הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם, נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתוֹ:
חוֹלֵק עַל הָרַב כְּחוֹלֵק עַל הַשְּׁכִינָה:
זָר לֹא יִתְעָרֵב בְּשִׂמְחָתֵנוּ, דִּקְבּוּעֵי לֵהּ קוֹנֶה:
קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה בָּאָה לַצַּדִּיקִים, אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה:
חִזְקוּ וְאִמְצוּ לְבַבְכֶם כָּל הַמְיַחֲלִים לַה’, כִּי אַחֲרִית לְאִישׁ שָׁלוֹם:
זֵד יָהִיר לֵץ שְׁמוֹ פִּתְאֹם יָבוֹא אֵידוֹ. גֵּיהִנֹּם כָּלֶה וְהֵם אֵינָם כָּלִים:
קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה’, כְּזֹהַר הָרָקִיעַ יַזְהִרוּ הַמַּשְׂכִּלִים:
וְשַׁבְתֶּם וּרְאִיתֶם בֵּין צַדִּיק לְרָשָׁע, וּבֵין עֹבֵד ה’ לַאֲשֶׁר לֹא עֲבָדוֹ:
נָכוֹנוּ לַלֵּצִים שְׁפָטִים, יָבוֹאוּ עָלָיו בְּנֶשֶׁק, בָּרוֹחַ יִבְרַח מִיָּדוֹ:
תֻּפַר עֲצָתָם, יִתְקַלְקֵל מַחֲשַׁבְתָּם, ה’ אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה כְּאִלּוּ הַיּוֹם יְלָדוֹ:
חֵץ שָׁחוּט לְשׁוֹנָם, חֵץ יְפַלַּח כְּבֵדוֹ:
זֵדִים הֱלִיצֻנִי עַד מְאֹד, אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָּהּ וּמִתּוֹרָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ:
קָרוֹב לִירֵאָיו יִשְׁעוֹ, לְהַפְלִיא עִמָּהֶם חַסְדּוֹ:
חָלִילָה לָךְ חָלִילָה לָךְ מִלְּהִתְיָאֵשׁ, לוֹמַר: מַה יּוֹעִיל לְרֹב חַטֹּאתַי וּפְשָׁעַי הַמְּרֻבִּים אֲשֶׁר הִרְבֵּיתִי לִפְשֹׁעַ נֶגְדּוֹ; סָגַר עָלַי הַדֶּרֶךְ, אֵין לִי עוֹד תִּקְוָה חַס וְשָׁלוֹם לָשׁוּב אֵלָיו וּלְעָבְדוֹ. כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמָיו וְלֹא אָפַס לָנֶצַח חַסְדּוֹ, וְלַשָּׁבִים פְּשׁוּטָה יְמִינוֹ וּפְתוּחָה יָדוֹ; כִּי טוֹב ה’ כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ:
עַד כֹּה עֲזָרוּנוּ רַחֲמָיו לְהוֹדִיעַ (נ”א: הִגִּיעַ) דְּבָרֵינוּ אֵלֶּה, כִּי הֱצִיקַתְנוּ רוּחֵנוּ. וְעַל ה’ נָשִׁים תִּקְוָתֵנוּ. אֲשֶׁר עַד כֹּה בְּרַחֲמָיו הָעֲצוּמִים הָיָה בְּעֶזְרֵנוּ. וְגַם עַד זִקְנָה וְשֵׂיבָה אַל יַעַזְבֵנוּ. אֵין פֶּרֶץ וְאֵין יוֹצֵאת וְאֵין צְוָחָה בִּרְחֹבֹתֵינוּ. עַד יָבֹא גּוֹאֵל צֶדֶק לְהָאִיר עֵינֵינוּ. אֱמֶת מֵאֶרֶץ תַצְמִחַ וָצֶדֶק מִשָּׁמַיִם יִהְיֶה נִשְׁקָף עַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְעָלֵינוּ. וְנִזְכֶּה כֻּלָּנוּ לַעֲבֹד אֶת ה’ בֶּאֱמֶת בִּנְעָרֵינוּ וּבִזְקֵנֵינוּ (נ”א: בִּנְעוּרֵינוּ וּבְזִקְנָתֵנוּ). מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֵינוּ. בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ. אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.
(אָמַר הַמַּעְתִּיק: נִרְאֶה מִדִּבְרֵי הַשִּׁיר הַזֶּה, אֲשֶׁר מוֹרֵנוּ מוֹהֲרַנַ”ת זַ”ל כְּתָבוֹ, שֶׁיֻּדְפַּס בִּתְחִלַּת הַסֵּפֶר הַקָּדוֹשׁ לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ”ן):

שיר ידידות

אֲשֶׁר חִבֵּר וְיִסֵּד כְּבוֹד אַדְמוֹ”ר הָרַב רַבִּי נָתָן זַ”ל לְשֵׁם כְּבוֹד מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ אוֹר הָאוֹרוֹת וְכוּ’ כְּבוֹד מוֹרֵנוּ הָרַב ר’ נַחְמָן זַ”ל
נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ. דְּבַשׁ וְחָלָב. תַּחַת לְשׁוֹנֵךְ:
חָכַמְתָּ חָכַמְתָּ. אַתָּה אַתָּה מִלֵּאתָ רְצוֹן קוֹנֶךָ: