בקשות התפלה שלך הועברו ויתפללו עליכם לישועה והצלחה בהקדם האפשרי

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות ההפצה החשובה של ארגון 'אזמרה' נשמח לעזרתכם בסיוע כספי,
"אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים" תזכו למצוות.
פה תוכלו להעביר את תרומתכם-