תלמוד בבלי, מסכת נזיר דף כג, עמוד ב

אמר רבי יוחנן מנין שאין הקב”ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה

נקודה למחשבה:
רבות מחשבות בלב איש – אבל שיחה טובה יקרה יותר!

אל תחשוב שפועלך הוא רק לייצר מציאות לבד,
כי לפעמים העיסוק המצופה ממך פשוט יותר בדמות שיחת חיזוק ועידוד!

העצה:
גדול ניגשת להקים את חברך על רגליו, אבל עצום היית אם ניגשת אליו למרות שידעת שאינך יכול להרימו!

בחברך יש את כל אשר נחוץ למסלול סדיר בחייו, ולפעמים כל צורכו היא למלא את נפשו במעט תקווה, ושמחה, או בידיעה שפשוט אינו לבד.

כתיבת תגובה