תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף ב

לא הגלה הקדוש ברוך הוא את בני ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים

נקודה למחשבה:
גם אם אנו נחשפים “לכל העובדות” צריך להבין… שהפרשנות היא המסוכנת!
מי שמבין שאיננו מבין כלום! יכול לממש את דברי רבי נחמן שגם הירידה תהפוך להיות תכלית העלייה!

יש אנשים שמקבלים בית, אישה, פרנסה, בריאות וטוענים שמגיע להם יותר!
יש מי שאמנם לא באים בטענות, אך מתרצים למה הם לא עושים: אם היה לי מיליון שקל הייתי תורם שקל, אם… אז…
ויש מי שגם אם עברה עליו נפילה… יגיד תודה כי כנראה גם בזה יש טובה גדולה.

העצה:
הדבר הטוב ביותר עבורך… נמצא לידך! תתייחס אליו תרוויח, תבטל אותו בתואנה של חיפוש האושר… יברח לך הזמן.

אם תיישיר מבט לאישתך במבט מעריך, אם תגיע הביתה מהעבודה ותהנה מהעובדה שיש לך בית, תחייב להורים שלך שאותך הם מגדלים… וכן הלאה.
מהר מאוד תהיה המאושר שבאדם.

וגם אם עדיין אתה מרגיש שקיימת בך מידת ביקורת… שמח עליה, שכן אתה לעומת האחרים יודע על איזו מידה עליך לעבוד ואם תמיד ברצון… תצליח.