בכל ערב שבת הרב גודלבסקי מסייע ביד משפחות שאין ידם משגת בואו והיו שותפים במצוות מתן בסתר ותתברכו בשפע עד בלי די

בשקט ובהצנע מידי ערב שבת משפיע הרב אליהו גודלבסקי שליט”א על משפחות נזקקות המתדפקות על דלתותיו.
בזכות תרומתכם נוכל לסייע לעוד משפחה לענג את השבת.
ותתברכו שלא יחסר לעולם משלחנכם

תרומה בפייפאל

תרומה באשראי בחרו סכום