ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

הילד הקטן מחפש את האיש שנראה בתמונת הטלויזיה, אך המבוגר מבין שאנו רואים רק תמונה של משהו שקרה. אשריך הרואה את הזרע - כשלב ראשון של פירות נפלאים, אשריך הרואה את התקשורת עם יקירך כשלב בתהליך של אהבת ישראל.

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

החושב את עצמו איכר פשוט - יבהל להבין שעל פי מעשיו מתנהל העולם. צודק אהיה אם אומר לך שבזכות מעשיך הטובים - סביבה שלימה רווה נחת. אשריך על הטוב היוצא מפיך אשריך גדול על הטוב שפועלות ידיך!

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב