גיליון 189: לאחוז בכל הנפילות

[label style=”info” icon=”heart”] השיעור מוקדש לרפואת חנה בת יוהנה [/label]
צדיקים יקרים,
נכון שתמיד נראה שלשכן יש יותר? לאחר יש את מה שלי חסר… לעיתים נראה שחיי הנישואין/פרנסה/בריאות/שמחה/הצלחה של השני מושלמים ואנו רוצים גם כן?
תמיד הספק רחוק אבל התשובה נמצאת ממש קרוב!
ראה במשפחה שלך לכל אחד יש תפקיד מיוחד והשני משלימו, כך גם המשפחה שלך משלימה את משפחת השכן, והעיר שלך משלימה את העיר השנייה.
אין תחרות אמיתית בין המשתתפים כי אם השלמה.
[blockquote quote= “משימת השבוע:
בכל אחד יש משהו מיוחד במינו,
מה הטוב הגנוז בך?

למתקדמים: מה הטוב הגנוז ביקיריך?” align=”left” max_width=”300px”]
עם ישראל דומה לגוף האדם, יש חלקים שונים ולכל אחד תפקיד שונה (אחד תורה, אחד עבודה, אחד התיישבות והשני תרבות, אחד מזרחי ואחד ליטאי) אבל כולנו… יהודים! ועל כולנו: נאמר קודשא בריך הוא התורה וישראל (כולו) אחד הוא!
כי מה יעשה הגוף ללא ראש, כמה קשה יהיה לו ללא לב או ללא רגל. 
***
כך גם צריך לגרש מליבך הרגשת תחרות עם חברך… כי לכל אחד יש ייחודיות משלו (שילוב ייחודי של משפחה, חברים, דעת, סביבה וכו’) והכי חשוב הוא: למצות את מה שאתה יכול מעצמך. ומה יעשה השני עם כוחותיו… זה כבר עניין שלו.
***
כשנתקלת הרגל של ההולך ברחוב במכשול, מנסה הרגל השנייה לייצב את הגוף, ואם גם היא כושלת מגיע תור הידיים לנסות ולעזור ואפילו זה לא צלח נשתמש בכתף למזער נזקים, נשמור תמיד על האיברים החשובים.
כך גם הצועד בין שנותיו, עלול למצוא את עצמו מועד בפרנסה ובריאות, בשמחה או בדעת. ומה מצופה מאיתנו הסובבים אותו? לעזוב אותו ולנצל את הזמן להשיגו? לא! המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה! [תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף צב עמוד א]
***
השכר של עזרה הדדית עצום בגלל המיוחדות שבו:
א) מיוחד הוא אותו אדם שמחליט לעצור את ההתקדמות שלו למען חברו.
ב) מיוחדת הנכונות וההשקעה באחר, כשלא פעם באה על חשבון הנותן, ואינה מובנת מאליה
ג) כוחם של אוסף יחידים אינו משתווה לכוחם של אותם אנשים כאשר הם עובדים יחד.
יותר מביצוע העבירה מטרת היצר הרע היא לגרום לך לעצבות אחרי העבירה! כי תשובה ניתן לעשות בקלות, אך לקום מנפילה קשה יותר!
***
רבי נחמן הקדים לספק לנו תרופה למכה בדמות עצה נפלאה של 3 הנקודות:
– נקודת הצדיק (ממנו נקבל עצות בגובה העיניים ותיווך איך לנהוג למען נדריך נכונה את החבר),
– נקודת החבר (משמש פה ואוזן להבנת המשימות)
– נקודת ההתבודדות (השיחה עם הקב“ה וביצוע חיבור יומיומי עם מקור הכוח האמיתי של כולנו)
העצה:
אל תלחם על מנת להבליט את עצמך מעל חברך, נסה אתה להשלים אותו, כי תחרות בעם ישראל אינה מביאה לשלמות כי אם לשנאה ותחרות, ואם תרצה להשכין שלום בבית – דאג מבעוד מועד שלכל אחד מהנוכחים יהיה את הפינה שרק הוא אחראי עליה.

להורדת דיוור

וידאו

הרב אליהו גודלבסקי | לאחוז בכל הנפילות - עלים לתרופה - מכתב קעא - התשעו - פרשת משפטים - שיעור מלא