גיליון 191: מה לך כי תעזוב

[label style=”info” icon=”heart”]השיעור מוקדש לרפואת כל הפצועים בישראל[/label]
צדיקים יקרים,
כמה פעמים כבר דרשו ממך: ”נו תתבגר, תפסיק להאמין לכל אחד, תעזוב את הזולת ותתחיל לדאוג לעצמך“, ואשרי אוהב העם, היודע שעם ישראל נוהג על פי המסורת היהודית ודואג איש לרעהו, וכולנו מאמינים באמונה שלימה שאפילו בורא עולם הוא חלק מעם ישראל כנאמר: התורה, ישראל והקב“ה – אחד הוא!
לאחדות יש כוח עצום! מגינה וממשיכה עלינו אור נפלא שמאיר לעולם כולו!
[blockquote quote=”הייה נחוש ואל תוותר לאף אחד!
גרום למישהו אחר לחייך ולו לרגע קל.
ואם ממש מצבו דורש רופא גדול שלח אותו אלינו שיצטרף לאמירת התיקון הכללי באופן יומי/שבועי” align=”left” max_width=”300px”]
כאשר מגיע לך קושי דע: אין כוונת הקושי להרפות את ידיך כי אם לתת לך את האפשרות להבין את האחרים שאינם מצליחים במקום שלך קל.
ואין כוונת ההצלחה שלך להעלות בך גאווה, כי אם למלא את המצברים שלך לקראת המערכה הבאה.
בכל פעם שאנו מצליחים להאריך את פרק הזמן בין נפילה לנפילה – זכינו בענק!
***
אין מערכה פשוטה, ואין מתנות חינם אבל המחזיק באמונה בכוחו, כשהוא נמצא באחדות עם סביבתו תהיה מערכתו קלה יותר:
”על ידי נפילות וחלישות הדעת כאלו שהכניס בהם הבעל דבר על כן צריך האדם להשכיל על דרכיו ולחוס על חייו ולחזק את עצמו בכל עת בכל מה שיוכל, יהיה איך שיהיה. ועל ידי זה בעצמו יחזק את עצמו על ידי שיש לו אמונה עדין שפוגמין הרבה על ידי עבירות כנ“ל. כי כל זמן שיש לו אמונה יש לו תקוה ובוודאי יכולין לתקן הכל“ [משיבת נפש אות מא]
***
כוח האמת עצום ונצחי, אולם יש שקרים רבים שמנסים לכסות עליה, לכן אפילו תהיה נפלא בפועלך, ישלחו לך עשרה אנשים לומר לך את מה עליך לשפר ורק אחד יגיע עם מחמאות בלבד.
למי נראה לך כדאי להאמין? ברור שלדובר האמת! לאותו אחד שמחזק את ידך להמשיך לעשות טוב!!
כי מורי האמת מלמדים אותנו להחזיק בתקווה וברצונות הטובים!! אין הביצוע, לוקה אשר יהיה, ממעיטים מפועלך המופלא!
עד כדי כך שמצווה קטנה שלנו בעולם הזה עם היצר הרע, הרבה יותר שווה מפעולות המלאכים הטהורים והקדושים שעובדים ללא היצר הרע.
***
נפלא הוא מי שרוצה לבחון את עצמו!
אבל איך מבצעים זאת? ברור שלא לפי מה שאתה שואף (שכן תמיד אנו שואפים קדימה),
אלא שמח עם מה שיש לך היום!!!! אמור תודה על מה שקיבלת לקיים וזו תהיה ההוכחה שאתה ראוי ליותר. כפי שמספרים על ננס הקצב שזכה בשמיים למקום נכבד רק בזכות מצוות כיבוד הורים שלו.
***
אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. ובאמת אלו הרשעים הזורקים אבנים, רוצים להחריב ברסלב, חס ושלום, שהוא ההיפוך מאבנים, כמו שכתוב: והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר“ [עלים לתרופה מכתב קעא]
העצה:
הדבר הכי נפלא שאפשר לעשות זה לטפח את הרחמנות, הכי אנושי זה לעזור לשני
אבל הקשה מכל … להיות שמח מכל מה שיש לך, כי באמת אתה ראוי ליותר … מיד כשתהיה תשמח במה שיש לך!

להורדת דיוור

וידאו

הרב אליהו גודלבסקי | מה לך כי תעזוב - עלים לתרופה - מכתב קעא - התשעו - פרשת תצווה - שיעור מלא