גיליון 193: עם הצדיק

[label style=info icon=heart]השיעור מוקדש לכל הישועות לנעמה בת אסתר[/label]
צדיקים יקרים,
כמה אנו רוצים להצליח בחיים … אבל מה נחשב להצלחה? הרי אנו פועלים כפי יכולתנו ולעיתים אף יותר מכך ותמיד אנו רואים איזה שכן ש“טוב לו יותר“, ניתן לראות בבירור ש“החבר לעבודה מצליח יותר ואנו לא מצליחים“ … וכך אנו נכבים לאט לאט.
***
אבל בוא נראה מדוע לא צריכה הצלחת חברך להיבחן על ידך,
האם עמידה על שתי רגלים תחשב בעינך להצלחה? לא, ולמה זה? כי היצר שואל מה אתה פיסח? מה אתה תינוק?
[blockquote quote=”אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה’, עב) (פירוש: אסיר אינו יכול לשחרר את עצמו) אבל כחבר אתה יכול לשמח אותו? יהיה זה ממש כמי שמשלשל חבל הצלה לחבר התקוע בבור עמוק” align=’left’ max_width=’300px’]
דע אומרים ”יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו“ [תלמוד בבלי, מסכת סוכה דף נב עמוד ב ]!
אדם המטפס בשלג על פסגות ההרים הגבוהים מאבטח את עצמו בחבל לחבר, למען שאם האחד ימעד לנקיק או תהום יציל חברו את חייו. שניהם קשורים אחד לשני וזה מתאפשר כיוון ששניהם הולכים לאותו כיוון.
דע שהאדם מורכב ממידות מידות, ובכל אחת מהן אנו בדרגה אחרת, אבל הפילוג לא נועד להחליש דעתנו אלא בכדי להצילנו. כאשר אתה מרגיש מניעות בהתקדמותך במידה אחת, הרפה!
והמשך וחזק פועלך הטוב במידה אחרת עד ירפה היצר מהמניעות במידה הראשונה, וככה לא תמתין זמן מיותר ולא תיפול חס ושלום.
***
”אמר להם: צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר: עין טובה.
רבי יהושע אומר: חבר טוב.
רבי יוסי אומר: שכן טוב.
רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד.
רבי אלעזר אומר: לב טוב.
אמר להם: רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם“ [מסכת אבות, פרק ב משנה ט], והבן, שאם אתה נוהג כחבר ודובר עליהם טובות זו מעלה גדולה מאוד, אבל אם בליבך אתה חס על עצמך ועל סובביך הינך כאותו מטפס הרים שעוזר לחבר, אתה ממש מציל נפשות!
***
”אל תירא ואל תפחד שנכנסת בעובי הקורה אשריך שזכית לזה… ונפלאתי עליך אחי על שעולה עליך פחד מזה, אדרבא ראוי לך לשמוח בכל עת על שזכית לזה“ [עלים לתרופה מכתב קעא], כותב רבי נתן לרבי שמואל שהיה עוזר לו רבות מול הרשויות להזים את כל השקרים שהיו מפיצים אודות רבי נתן, שאין לו מה לחשוש שמא העובדה שהוא עוזר לרבי נתן תציב בפניו מחסומים. כי ”שלוחי מצוה אינן ניזוקין“! [תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ח עמוד א].
ומחזקו יותר, שתדע, שעצם פועלך לטוב בעיתות צרה ליהודי יעמוד לך לזכות עצומה יותר!!!
כי קל לעזור למלך … אבל נראה אותך מושיע אדם ”חשוד ומוקצה“…!
העצה:
לפעמים אנו נוטים לשקול לעגל פינות של מעשה טוב למען ”ביטחוננו“ אבל הבן שאין מציבים בפניך המעשה אלא למען הניסיון בביטחון! כי לא העיקר ביצוע המעשה כמו שמירת המידות הטובות בעת קיומו!
לכן אל תוותר אח יקר על המידות הטובות שלך והסר דאגה מליבך שמא תמימותי, ויושרי יעמדו לי לרועץ, כי נהפוך הוא! וגם אם עכשיו ”תפסיד“ את העיסקה … לטווח ארוך אזכה בוודאות!!!

להורדת דיוור

וידאו

httpv://youtu.be/https://www.youtube.com/embed/nShItA_9gqE