גיליון 195: בירורים ופירורים

[label style=info icon=heart]השיעור מוקדש לכל הישועות לרעות בת הילדה[/label]
צדיקים יקרים,
כמה זמן תוכל להתפרנס אם אחלק לך בכל יום פירור?
”של מה?“ תשאל אותי, נכון? כי אם מדובר על עפר או לכלוך, גם הרבה לא יעזור. אך אם חלקיקי יהלומים או זהב אחלק לך … אוכל להתפרנס יופי! אבל לא רק ערך כספי חשוב גם חשיבות הגרגיר בחיינו…המכלים הגדולים של תחנות הקמח והסוכר במה מלאים? גרגרי חיטה/סוכר! אמנם קטנים הם בבודדת ואינם נחשבים בעיננו ממש, אבל לאדם הרעב נחשבים במאוד כקבוצה!
לאדם שהקפה שלו מר ישמח מעט גרגירי סוכר! וכאשר תצרפם יחדיו יהיו מקור פרנסה נפלא, פשוט משום שהם מזינים אותנו טוב!
[blockquote quote=”הכי קשה לפרגן לחבר על פעולה קטנה שלו.
לכבוד חודש אדר, הבה נראה אותך משמח את חברך בפועלו … יהיה מעשהו הטוב אשר יהיה.” align=’left’ max_width=’300px’]
כך הן התורות, תפילות ומעשים טובים שלנו!
לא משנה כמה אתה מחשיב את פועלך… זה טוב? תמשיך זה רק מועיל וזה נשמר לך לעד לטובה!!!
***
אם ננתק את הגרגר מהמיכל יתקבל רושם שגוי לגבי חשיבותו וטיבו, אך כאשר נראה אותו בהקשר נכון נשמח בהימצאו! תבין שפעולתך הטובה אף פעם לא באה במנותק מעם ישראל, בכל פעם שאתה פועל יש השפעה על חבריך וסביבתך אשר בתור שלה משפיעה הלאה. אם נתרכז בהפצת טוב יכו גלי החסד לכל עבר ישמחו ויעצימו את הטוב גם באחרים.
אם תרצה לראות את עם ישראל האמיתי… קדם מבצע טוב וחסד ותראה איך פתאום צצים אנשים טובים באמצע הדרך.
***
אבל מה הכוונה פעולה טובה קטנה? איך אפשר להיות מאושר מפועלי? הרי אינני מצליח לקיים מספיק!? כל היום אני עובד ולומד מעט, האם שווה? האם הכוונה קטנה ברמת ההשקעה של חז“ל?
***
מסבירים חז“ל את הכוונה ”אפילו אין ישראל עושין מצוה לפני כי אם מעט כפיד של תרנגולין שמנקרין באשפה אני מצרפן לחשבון גדול [שנאמר אם בפידו] להן שוע [דבר אחר] בשכר שמשוועין לפני אני מושיע אותם “ [תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה דף ד א].
הבן את שאומר הקב“ה…. אל תוותר על מצוות ”קטנות“ ותנסה לעשות רק מצוות שהן פלא בשבילך! ייקר גם את העשייה, שלך שנראית כקטנה שכן יתכן שבזכות פעולות אלו אושיע את ישראל! לא הגודל קובע כי אם ההתמדה והאמונה שבכוחי לעשות פלאים וחסדים לעם ישראל עם פועלך דייקא!
***
ואל תתרגש מכל הקולות שאתה שומע המנסים להחליש את פועלך הטוב כנאמר: ”והנה עיקר התגברות מלכות הרשעה, שהוא המון-עמלק, הוא כשהמלכות דקדשה היא בהסתר“ [ליקוטי הלכות, הלכות פורים, הלכה א אות א], דע שאין הכוחות שווים בין הטוב והרע, בדורנו טיפה אחת של טוב שווה מיליונים! ברמה שכל הרע בעולם מראשיתו ועד סופו לא משתווה לנקודה מתוך אותו מעשה טוב! ודווקא כאשר ההסתרה גדולה הזכות שלך עולה! כי הרבה יותר מרשימה השליטה העצמית שלך כאשר המורה לא בסביבה ועדיין אתה שומר על טוהר מידותך!
העצה:
האויב של הטוב זה הטוב מאוד, כאשר אנו פועלים עוד לפני שאנו ”מושלמים“ אנו זוכים פעמיים:
א) אנו זוכים לעוד זמן של אימון וטיוב פועלנו.
ב) אנו זוכים לצרף טוב לטוב ולזכות בלשמח את הסביבה ולהגדיל את האושר פנימי.
אז אל תדחק במשפחתך להיות מושלמים, אלא שמח אותם עם פועלם שכבר עכשיו הם מקיימים.

להורדת דיוור

וידאו

ארגון אזמרה - בירורים ופירורים - ליקוטי הלכות הלכות פורים הלכה א - חכם ניסים - שיעור מלא