גיליון 198: בירור אחר בירור

“[label style=info icon=heart]השיעור מוקדש לכל הישועות ליסמין נועה בת ציונה[/label]
צדיקים יקרים,
בוא נודה על האמת, גם אצלנו אחד מהמדדים להערכה עצמית, הוא מה האחרים חושבים עלינו, נכון? אבל האם כולם אוהבים אותנו? לא! כעת דמיין את האדם ”הכמעט הכי הגרוע שאתה מכיר“ … האם כולם שונאים אותו? האם יכול להיות שיש מישהו בעולם שבניגוד לדעתך מעריך מידה כלשהי בו?! אולי אתה טועה לגביו? (שהרי עובדה שגם אתה אומר שהוא אינו הכי רע בעולם)
כי אין אדם בישראל שכולו רע! יש רבים שיש להם מידות לשפר למי הרבה ולמי פחות, אבל לא בכדי אמר ישעיה: ”ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ; נצר מטעיי מעשה ידיי, להתפאר” [ישעיהו פרק ס, כא] כי גם אתה נפלא!
[blockquote quote=’אל תוכיח לאחרים שאתה מושלם כמו חברך, אלא הצג את הטוב שיש בך עם חיוך.’ align=’left’ max_width=’300px’]
נכון שאף אחד אינו מושלם, וכל אחד שונה מהשני.
ובגלל שהשני לא נוהג כמוני, נראה לנו כאילו הוא שוגה, אבל מסביר רבי נתן את העניין כל אחד בישראל נולד עם נשמה עצומה שלקחה על עצמה לתקן משהו ולהעלות ניצוצות של קדושה מתוך העמים האחרים! ובמילותיו: ”כי יש שבעים נפש בית יעקב בחינת שבעים פנים לתורה וכל נפש מישראל יש לו שרש בשבעים נפש הנ””ל כנגד זה יש שבעים אמות וכל אמה יש לה מדה ותאוה רעה“ [ליקוטי הלכות, הלכות פסח, הלכה ה, אות א]
***
היצר הרע אלוף בלייצר לנו אכזבות ותחושות של אי הצלחות, למרות שרובן אינן נכונות לפעמים ההולך רחוק מסתכן בנפשו, אבל ההולך רחוק יותר גם זוכה לדברים שלא חלם שקיימים במקומו הראשון ואם כוונתך להיטיב יקוים בך: ”שלוחי מצוה אינן ניזוקין“ [תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ח ע“א]
אמנם היוצא מנקודת הנוחות שלו לדרך חדשה מסתכן שלא יצליח להגיע ליעדו, אבל מי שלא יוצא לדרך בוודאות לא ירחיק לכת ומסתכן בתסכול לעד.
***
נכון שיש מצבים בהם מתגלה כוחו של הקב“ה והישועה מתקיימת באורח פלא: ”על-כן הפליא השם יתברך עמנו ושדד המערכות והתנהג עמנו שלא כדרך הטבע והוריד האור העליון בבחינת ברכה מלמעלה, אף-על-פי שעדין לא נטהר לגמרי הכלי שלהם“
[ליקוטי הלכות, הלכות פסח הלכה ה אות ג], אבל ברוב המקרים מתחבאת בתוך הטבע, ולכן המחכה לנס גלוי … עלול לחכות זמן רב, אך אם תבין שגם אתה יכול לפעול לטובתך והעזרה מתחבאת בפועלך ממש, תתחזק לדבר ולבקש מאבינו שבשמיים את אשר אתה זקוק לו, ודע כמה שאתה מחשיב עצמך לפחות מושלם ועדיין מחזיק ברצון להצלחה בהטבת מידותיך … כך יקרה יותר בקשתך!
העצה:
רוצה מרשם לייצר קינוח מושלם המורכב ממספר מאכלים? אל תחפש את הרגע בו תוכל בפעולה אחת לייצר קינוח מושלם!
השקע את זמנך בתכנון הקינוח, ולאחר מכן פעל ליצר מאכל אחד באופן הטוב ביותר שלך… חייך, שמח … ופעל להכנת המאכל הבא… ושוב חייך ושמח … ואם תתמיד בפעולות פשוטות אלו – יצא לך הקינוח הטוב ביותר!

להורדת דיוור

וידאו

ארגון אזמרה - בירור אחר בירור - ליקוטי הלכות - הלכות פסח הלכה ה - חכם ניסים - שיעור מלא