תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנח, ב

לא תמיד הפתרון ידוע - אבל הוא תמיד קיים, לא תמיד בכוחנו להצליח - אבל זכותנו קיימת. ואם אתה שמחת הבוקר לרגע עם מה שיש לך, דע שראוי אתה לכל הישועות ולכל ההצלחות!

להמשך קריאהתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנח, ב