אורות התשובה ט, א (הרב קוק זצ”ל)

אין אחד שהוא רע גמוראין מישהו שאין לו "כפתור" של נחמד אבל לזכותך יאמר כאשר אתה יודע להבחין בין מתי יקירך לא עושה בגלל שלא רוצה ומתי לא עושה בגלל שחסר הוא במשאבים. לזכותך יזקף כאשר אתה יודע ללחוץ על הכפתורים הנכונים בנשמת יקירך למען יפיק עוד טוב מעצמו בשמחה ושלווה.

להמשך קריאהאורות התשובה ט, א (הרב קוק זצ”ל)

ילקוט שמעוני ישעיהו ס רמז תצט

כוחך הגדול לא קשור למה שקורה בחוץאלא מהאחדות והאמונה בכוחות הפנימיים. זה בסדר שאתה חושש מהאי וודאות אבל נפלא פועלך בכל פעם שאתה שמח מתוקף אמונתך

להמשך קריאהילקוט שמעוני ישעיהו ס רמז תצט

ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

הילד הקטן מחפש את האיש שנראה בתמונת הטלויזיה, אך המבוגר מבין שאנו רואים רק תמונה של משהו שקרה. אשריך הרואה את הזרע - כשלב ראשון של פירות נפלאים, אשריך הרואה את התקשורת עם יקירך כשלב בתהליך של אהבת ישראל.

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

החושב את עצמו איכר פשוט - יבהל להבין שעל פי מעשיו מתנהל העולם. צודק אהיה אם אומר לך שבזכות מעשיך הטובים - סביבה שלימה רווה נחת. אשריך על הטוב היוצא מפיך אשריך גדול על הטוב שפועלות ידיך!

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

מדרש משלי פרשה א, לב

יש אנשים שבוחרים להקשיב למוסיקה עצובה, ואחרים מחפשים את השמחה. יש המחפשים את המלחמה ואחרים את הגשרים שבדרך שלך. אשריך שאתה מחפש את הטוב שבאחר... אין ספק שאווירה נפלאה אתה יוצר!

להמשך קריאהמדרש משלי פרשה א, לב

סיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

אשרי העקשן להמשיך לעשות טוב אשרי התחבולן שמחפש סימנים בדרך שיצדיקו ללכת ישר. כן, ראוי פועלך הטוב שעשית לכל הברכות שכן ברור שגם לך היו מניעות, אשר להן לא נכנעת. בברכת חזק ואמץ בכל הטוב שבעולם!

להמשך קריאהסיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

ליקוטי תפילת תנינא תפילה ד

שותף ומעסיק רוצים את הצלחתך, - השותף, למרות תפקידו השונה, נהנה באותה מידה כמוך ולכן רצונו פנימי ושווה לך. - המעסיק רוצה את הצלחתך למען שהוא יחשב כמצליח. אשריך בכל פעם שבני ביתך נחשבים בעינך כשותפים, אשריך בכל פעם שאתה מתחיל לחייך מחדש למרות שיש מנהלים קשוחים.

להמשך קריאהליקוטי תפילת תנינא תפילה ד

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנח, ב

לא תמיד הפתרון ידוע - אבל הוא תמיד קיים, לא תמיד בכוחנו להצליח - אבל זכותנו קיימת. ואם אתה שמחת הבוקר לרגע עם מה שיש לך, דע שראוי אתה לכל הישועות ולכל ההצלחות!

להמשך קריאהתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנח, ב

מדרש רבה במדבר יח

נאמר: שונא מתנות יחייה, אבל שכר מותר לקבל! אחרי מעשה טוב קבל בשמחה את השליח/ה שמציע לך משהו טוב, או לפחות התייחס נחמד אל השליח/ה שאליך הגיע. כי אפשר שרוצה לשלם הון בעבור השמחה שהבאת, אבל יתכן שהוא/היא המתנה (חתן/כלה) שמגיעה במיוחד לאדם נפלא כמוך.

להמשך קריאהמדרש רבה במדבר יח