אגרות הבעל שם טוב אגרת ב

אין אדם מצליח תמיד, אך מי שיודע להצמיח מכל מה שעובר עליו - מנצח! יקיריך סביבך לא רוצים ברעתך, ואם הצלחת להעביר על מידותיך ברגע הקשה.... אין ספק שהצמחת את הקשר שלכם קומה נוספת!

להמשך קריאהאגרות הבעל שם טוב אגרת ב

משנה, מסכת מכות ג, טז

קשה באימונים - קל בקרב!הגישה בחיים היא החשובה, אם תבחר לראות את הקשיים כאתגרים - תרוויח בגדול! אשריך המבין שבזכות הקושי נזכה לחפש ולראות את האדם הטוב על ידך שמוכן לעזור לך!

להמשך קריאהמשנה, מסכת מכות ג, טז

ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

החושב את עצמו איכר פשוט - יבהל להבין שעל פי מעשיו מתנהל העולם. צודק אהיה אם אומר לך שבזכות מעשיך הטובים - סביבה שלימה רווה נחת. אשריך על הטוב היוצא מפיך אשריך גדול על הטוב שפועלות ידיך!

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

מדרש משלי פרשה א, לב

יש אנשים שבוחרים להקשיב למוסיקה עצובה, ואחרים מחפשים את השמחה. יש המחפשים את המלחמה ואחרים את הגשרים שבדרך שלך. אשריך שאתה מחפש את הטוב שבאחר... אין ספק שאווירה נפלאה אתה יוצר!

להמשך קריאהמדרש משלי פרשה א, לב

סיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

אשרי העקשן להמשיך לעשות טוב אשרי התחבולן שמחפש סימנים בדרך שיצדיקו ללכת ישר. כן, ראוי פועלך הטוב שעשית לכל הברכות שכן ברור שגם לך היו מניעות, אשר להן לא נכנעת. בברכת חזק ואמץ בכל הטוב שבעולם!

להמשך קריאהסיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף פב, עמוד א

יש לנו שנים מועטות בהן נוכל להשפיע על ילדינו, טרם יעזבו את הקן ויפתחו לעצמם חיים משלהם. אם שלם אתה עם כמות הזמן שאתה משקיע בהם - אשריך גדול! אם מצליח אתה לשמוח בהשקעתך למרות שהיית רוצה להשקיע יותר... אשריך גדול יותר!

להמשך קריאהתלמוד בבלי, מסכת קידושין דף פב, עמוד א

סיפורי מעשיות מעשה במלך וקיסר

אין "השקר הלבן" דומה לאמת, אבל לעיתים כשהדיבור קשה ... מותר לעצור את המשפט באמצע אם המשפט השלם יהפוך את ביתך לזירת קרב.... אשריך אם תברור את מילותיך בקפידה. אשריך הרוצה בטובת הסביבה!

להמשך קריאהסיפורי מעשיות מעשה במלך וקיסר

ימי מוהרנ”ת נג

ההורה יעדיף להאכיל את ילדיו הרעבים לפני שיטעם לפיו.החתן יקנה לאישתו בגדים לפני שיטפח את עצמו. כי בתוכנו יש חיות חיובית שמחפש לשמח את השני לכן אם מרגיש אתה שמחה לא מוסברת - דע שהצלחת להתחבר אליה

להמשך קריאהימי מוהרנ”ת נג

ימי מוהרנ”ת לט

כאשר אתה רוצה שחברך יבין את כוונתך העמוקה יותר, טוב תעשה אם תשתמש בדימויים מעולמו שלו, גם אם הם לא שכיחים בחייך שלך. ואשריך אם אתה משבח אותו בפועלו הטוב ... כי שבחים הם שפה אותה כולם מכירים.

להמשך קריאהימי מוהרנ”ת לט