ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

הילד הקטן מחפש את האיש שנראה בתמונת הטלויזיה, אך המבוגר מבין שאנו רואים רק תמונה של משהו שקרה. אשריך הרואה את הזרע - כשלב ראשון של פירות נפלאים, אשריך הרואה את התקשורת עם יקירך כשלב בתהליך של אהבת ישראל.

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

ספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

החושב את עצמו איכר פשוט - יבהל להבין שעל פי מעשיו מתנהל העולם. צודק אהיה אם אומר לך שבזכות מעשיך הטובים - סביבה שלימה רווה נחת. אשריך על הטוב היוצא מפיך אשריך גדול על הטוב שפועלות ידיך!

להמשך קריאהספר הזוהר ספר בראשית, בראשית, דף יח, ע”ב

מדרש משלי פרשה א, לב

יש אנשים שבוחרים להקשיב למוסיקה עצובה, ואחרים מחפשים את השמחה. יש המחפשים את המלחמה ואחרים את הגשרים שבדרך שלך. אשריך שאתה מחפש את הטוב שבאחר... אין ספק שאווירה נפלאה אתה יוצר!

להמשך קריאהמדרש משלי פרשה א, לב

סיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

אשרי העקשן להמשיך לעשות טוב אשרי התחבולן שמחפש סימנים בדרך שיצדיקו ללכת ישר. כן, ראוי פועלך הטוב שעשית לכל הברכות שכן ברור שגם לך היו מניעות, אשר להן לא נכנעת. בברכת חזק ואמץ בכל הטוב שבעולם!

להמשך קריאהסיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

ליקוטי תפילת תנינא תפילה ד

שותף ומעסיק רוצים את הצלחתך, - השותף, למרות תפקידו השונה, נהנה באותה מידה כמוך ולכן רצונו פנימי ושווה לך. - המעסיק רוצה את הצלחתך למען שהוא יחשב כמצליח. אשריך בכל פעם שבני ביתך נחשבים בעינך כשותפים, אשריך בכל פעם שאתה מתחיל לחייך מחדש למרות שיש מנהלים קשוחים.

להמשך קריאהליקוטי תפילת תנינא תפילה ד