איזה כיף שתרמת לארגון אזמרה!!!
עכשיו יש לך שותפות מלאה בכל הפעולות הקדושות שלנו,
לחזק את עם ישראל ולקרבו לאבינו שבשמים.