אורות קודש פרק ט – השלום הפנימי

וכל מה שמתעלה האדם כליו מתרחבים עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי, והתאמתן של הידיעות ההרגשות והציורים השונים זה עם זה.

נקודה למחשבה:
כאשר נגיע לתחנת דלק, כגודל המיכל במכונית זה נפח הדלק שנוכל למלא.

אדם הלומד זוכה בסגולות הולכות ועולות, אבל לומדים אנו מהחכמים שאין הלימוד הוא החכמה, אלא הכלי לקבלת שפע אלוקי!

והדעת האמיתית היא זו שהשם יוצק בנו בזמן הנכון! אז הבן שאין דקה של לימוד שלך שהיא מיותרת, אין העובדה שלא קיבלת את בקשתך לומר שתפילתך לא נעתרה… נהפוך הוא! אתה ראוי כעת לברכה גדולה יותר

העצה:
הבוחן את עצמו רואה אילו מתגובותיו לא “עושות לו טוב”,
האדם הנפלא יקשיב לליבו וירבה במעשיום שעושים לו טוב.

ואם אתה מתמיד בפעולות שעושות לאחרים טוב … זה מראה שאתה לאחרים מעין מלאך

כתיבת תגובה