אזמרה 242: יוצרי וייצרי איתי

[label style=info icon=heart]הלימוד מוקדש לכל הישועות ובפרט רפואה לטוביה בן לורה[/label]
צדיקים יקרים,
אם אחזיק את שתי ידיי מאחרי גבי ואבקשך לבחור יד מבלי לומר לך מה יש בהן, באיזו יד תבחר?
בהסתברות של 50% תבחר בכל יד.
האם תשתנה הבחירה אם אומר לך שביד ימין יש לך מתנה וביד שמאל סיבה להיות עצוב?
ברור שתבחר ביד ימין, נכון?!

אז למה אנו ממשיכים לבחור להקשיב ליצר הרע שמנסה להעציב אותך ולא לצדיקים שמראים לך סיבות לשמחה?!
***
יש רצוי אך ידוע שלא תמיד ניתן, כעת, להגיע אליו!!
אומרים לנו הצדיקים בכל הדורות!! אל ייאוש לעולם!
אתה בן מלך! מילה שלך יוצרת מציאות! מקשיבים תמיד לבקשתך! מוליכים אותך תמיד להיטיב מידותיך,
והעדפה לעשות זאת בדרכי נועם!!!
אז אל ייאוש! בקש בתפילה את הטוב שרצונך בו!

[blockquote quote=’המשימה להשבוע:
בפוגשך בחברך יש לך בחירה מה לומר לו:
להזכיר לו את טעותו מאתמול, או למה אתה שמח לפגוש אותו היום,
במה תבחר?’ align=’left’ max_width=’300px’]
נכון שהיצר הרע מורה לך למה על פי החיים שלך ראוי אתה לפרוש מביצוע כל תורה/תפילה/ומעשים טובים ולחתום לו קבע, אבל מנגד בא רבי נחמן וממשיך את חז“ל באומרם שהמקום הטבעי שלך, הוא תחת כנפי השכינה! ”אך ה’ יתברך רוצה שעל כל פנים נתעורר מעט כל אחד ואחד ממקום שהוא להתקרב אליו יתברך” [ליקוטי הלכות הלכות נטילת ידים ו, מא]
***
דע שברצונו זה של הקב”ה מרומזת אהבתו הרבה אליך, למען תצליח לקבל את השפע השמור לך כבר מראש השנה!!:
”וכל מה שמתעלה האדם כליו מתרחבים עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי, והתאמתן של הידיעות ההרגשות והציורים השונים זה עם זה“ [אורות קודש פרק ט]
***
זכות עצומה היא למחפש להיטיב את עצמו ואת סביבתו, ואפילו אין בך כוח
דע, שעצם מודעותך לרצון להתקדש מראה על הבחירה בראשך! וכבר היא עצומה!!
כן כל שניה שאתה בוחר לראות בעצמך בן מלך, יהודי שמבקש להתקרב יותר לבורא עולם היא עצומה!
העקר הוא מה שהאדם הוא בעל בחירה שעל ידי זה דיקא עבודתו חשובה מאד מאד יותר מעבודת כל המלאכים והשרפים וכו’. מאחר שהם אין להם בחירה והאדם הוא בעל בחירה. ובשביל זה ברא ה’ יתברך הכל מראש ועד סוף. נמצאא שהכל נברא בשביל הבחירה. ועל כן הבחירה יש לה כח גדול“ [ליקוטי הלכות הלכות ברכות הריח ד, לג]
***
ואם מחפש אתה את הדרך איך להגיע אל דרך המלך:
בה תקבל את הטוב מאבינו שבשמיים,
בה תקבל הנחייה איך אפשר לשמוח מהמקום בו אתה נמצא…
יש לך דרך, חפש את עצות הצדיק! חפש את הדעת שהשאיר רבי נחמן עבור כולנו!!
עיקר התיקון כשמקרב עצמו להצדיק שהוא בחינת משה שיש לו כוח להאיר בו הדעת הנ””ל. עד שמודיעו שגם אצלו נמצא ה’ יתברך כי עדין ה’ יתברך עמו וכו’ עד שמתגבר להיות איש חיל וכו’ להמשיך על עצמו הארת הרצון“ [ליקוטיי הלכות, הלכות נטילת ידים לסעודה ו, מה]

העצה:
העובדה שבמקביל לרצונך להיטיב מידותך ומעשיך, יש לך מחשבות אחרות
(ואולי אפילו מעשים שאינם טובים) אינן מעידות שרצונך הטוב אינו כנה!

אלא מחזק את האשריך שמגיע לך!
שאתה נלחם בייצר הרע ואתה מנסה לשפר עצמך.

להורדת דיוור

וידאו

הרב אליהו גודלבסקי | יוצרי וייצרי איתי - עלים לתרופה - מכתב ריא - התשעז - פרשת בשלח- שיעור מלא

כתיבת תגובה