גיליון 228: בקול רם

[label style=info icon=heart]הלימוד מוקדש לעילוי נשמת משה בן זילפה[/label]
צדיקים יקרים,
מה היית רוצה שיעשה בנך בעת שהוא מותש, בודד, פצוע קשה בדרך? שינסה לקרוא לכיוון בו אתה נמצא.
ואם אתה עם חבריך, האם תצעק בעוצמה? לא, אלא תפנה אליהם לעזרה ברוגע שכן אוהבים הם אותך ואתה סומך עליהם.
***
”כה אמר השם, בני בכורי ישראל“ [שמות פרק ד, כב]
דע שלעולם אינך לבד, אלא בן אהוב ויקר עד מאוד! כמו בן ראשון! אין גבול לכוחו של אביך שבשמיים ואשר כל רצון שלך להיטיב דרכך מכמיר את רחמנותו עליך, כי הוא מחכה להתעוררות שלך כי מי כשמתעורר האדם ורוצה להיטיב – שפע ירד לך מלמעלה!

[blockquote quote=’דבר טובות עם חברך …
איך הגיב? אם שמח המשך כך.
אם לא חייך – דבר עליו טובות גם עם חבר נוסף!’ align=’left’ max_width=’300px’]
“והתקדשתם והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה מקדשין. אותו מלמעלה בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא“ [מסכת יומא לט,א], כן רק תתחיל… חפש את הפתח ויראו לך את הדרך!
***
בימינו רבים זועקים על מר גורלם, ואכן טוב הדבר בעת צרה לצעוק בצרה כפי שאמר רבי נתן לבנו: ”האמת שבודאי צריכין לצעוק להשם יתברך בעת הצער“ [עלים לתרופה מכתב קפט] אבל ממשיך ומדגיש בהמשך המכתב ”צריכין לזכור מאוד בכל פעם מה שכתוב על הפסוק ’בצר הרחבת לי‘ (בליקוטי מוהר“ן א סימן קצ“ה) ובפרט לשמח את עצמך“
כי באמת רוצים את טובתך, מחפשים איך להאיר לך את הדרך הנכונה ואיך לשמח אותך.
***
ואם מרגיש אתה צביטה קטנה בלב, אין אי נעימות זו נועדה להטריד אותך אלא היא כאותה נגיעה בכתפך מאת אוהבך שרוצה שתפנה אליו למען לומר לך דבר טוב עבורך, מחפש להציג לך מעשה שבכוחך לקיים.
***
לעיתים מספיקה צדקה קטנה לקנות את לחמך, לעיתים מספיקה מילה אחת במקום להשיב את נפש חברך וזו זכות עצומה!!!
”ואמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי””א ברכות הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות“ [מסכת בבא בתרא, ט,ב]
כן, אפילו אם אין לך כסף לעצמך … יש לך כוח עצום אפילו יותר מעשיר עצום, איך? דבר עימו בשמחה! הוכח לו אודות הסיבות שמקנות לו את הזכות לשמוח בחייו. ואפילו אם בקושי אתה מצליח לשכנע את עצמך ואין מה לדבר אודות האחרים, דע שזה בעצמו הוא נפלא ויקר עד מאוד!

העצה:
אהבת אמת לא נעצרת לעולם, אמנם אדם מתייאש לעיתים אך לא כך הקב“ה!
עליו גילה רבי נחמן: “אין ייאוש בעולם כלל” הוא אינו מתייאש מאיתנו לעולם!

אז גם עליך נאמר ש”ומותר האדם מן הבהמה אין“ [קהלת ג,יט] אינך מושלם,
ואפילו אינך קרוב, ואפילו מתנהג אתה כבהמה עדיין
עליך נאמר: ”קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק, פִּתְחִי-לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי תַמָּתִי“ [שיר השירים, ה, ב]
כי אין אתה מבין את העובר, ועצם התסכול שבמצבך מראה שאתה מחובר לנשמתך שיודעת את פוטנציאל הטוב השמור לך, כבן מלך ואדם נהדר!

להורדת דיוור

וידאו

הרב אליהו גודלבסקי | עלים לתרופה - מכתב קפט - התשעז - פרשת נח - שיעור מלא

כתיבת תגובה