ילקוט שמעוני ישעיהו ס רמז תצט

א”ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארס ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים

נקודה למחשבה:
מתי השחר הכי קרוב?
דווקא כאשר אתה מרגיש שהכי סוער!

בימינו כשכל הרוחות סוערות … אל תחשוש שמא אתה לא שייך לקדושה, אל תחשוש שמא אתה לא ראוי לישועה

אלא שמח שאפילו אתה כמו שאתה בן מלך, אשר שומר עליך מכל משמר… ואם בכל אופן הביטחון אוזל … נפלא יהיה פועלך אם תרים עיניים לשמיים ולבקש עצה נכונה!

העצה:
כוחך הגדול לא קשור למה שקורה בחוץ
אלא מהאחדות והאמונה בכוחות הפנימיים.

זה בסדר שאתה חושש מהאי וודאות אבל נפלא פועלך בכל פעם שאתה שמח מתוקף אמונתך

כתיבת תגובה