ימי מוהרנ”ת לט

ואז ראינו נפלאות השם איך תורתו הקדושה כלולה מכל מה שנעשה בעולם וכן ראינו כמה פעמים

נקודה למחשבה:
צדיקי האמת מחפשים להראות לנו את מסלול חיינו כשהוא משותף עם ההשגחה הפרטית. ולא להציג את דרכם כמסלול יחיד שנכון.

עבודת השם, נמצאת במסלול חייך, בדרך שבה אתה כעת הולך.

אל תחפש להידמות לאחר, ולא להעתיק מפעולות “הצדיק שעל ידך”, אלא הייה נאמן לאמת הטובה שפועמת בליבך.

העצה:
כאשר אתה רוצה שחברך יבין את כוונתך העמוקה יותר, טוב תעשה אם תשתמש בדימויים מעולמו שלו, גם אם הם לא שכיחים בחייך שלך.

ואשריך אם אתה משבח אותו בפועלו הטוב … כי שבחים הם שפה אותה כולם מכירים.

כתיבת תגובה