ימי מוהרנ”ת נג

ועצם חלישותו בכל אלו הימים אי אפשר לבאר ואף על פי כן דבר עם העולם, ודבר עם כל אחד ואחד מה שהיה צריך

נקודה למחשבה:
אנו אוהבים לרחם על עצמנו במקרה הטוב
ובמקרים אחרים לקנא בשני.

למרות שחז”ל כבר הורו לנו:
שהדשא של השכן [נראה] ירוק יותר.
ואין הדבר כך!!!

רבי נחמן, ימים ספורים לפני פטירתו, השקיע בשיחות עם תלמידיו למען להציל אותם!
אמנם לנו אין את הכוח הזה, אבל תבין שאין אדם שבא לעולם ללא מצוקות,
אבל גדולתך נמדדת כאשר אתה משתדל להתחבר אל הכוח הטוב שבך למען האחרים למרות שנראה שאת הכוח הזה אתה זקוק – לעצמך.

העצה:
ההורה יעדיף להאכיל את ילדיו הרעבים לפני שיטעם לפיו.
החתן יקנה לאישתו בגדים לפני שיטפח את עצמו.

כי בתוכנו יש חיות חיובית שמחפש לשמח את השני
לכן אם מרגיש אתה שמחה לא מוסברת – דע שהצלחת להתחבר אליה

כתיבת תגובה