מדרש משלי פרשה א

ריש לקיש אמר אין עבודה אלא תפילה

נקודה למחשבה:
אומרים לנו שאדם לעמל יולד,
היצר הרע מעיז פנים ומפרש לנו שהתוצאה = העבודה, אך החכמים מלמדים אותנו שהרצונות והכיסופים הם הם חשובים! שכן התוצאה לא תלויה בנו.

ומלמד אותנו שלמ המלך – שעבודתך היא התפילה – אותה חוליה שמחברת בין הרצון (הפנימי) ובין עולם העשייה.

כי הדיבור שלך יקר וחשוב,
כל מילה טובה שלך נשמרת לעד ולעולמי עולמים! ואת פועלך הטוב – אוהבים!

העצה:
יש הרבה מה לעשות בכדי לשפר את מצב העניינים, אבל העיקר תלוי במילים שאנו מוציאים!

בכל פעם שאתה מדבר טוב עם יקירך – אתה מוכיח כמה טוב הוא ליבך… כמה טובה פנימיותך!

כתיבת תגובה