מכילתא על שמות פרק יב, יז

ושמרתם את המצות רבי יאשיה אומר, אל תקרא כן, אלא ושמרתם את המצות. כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצוה, אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה מיד.

נקודה למחשבה:
בין אם תרצה ובין אם לא – פסח יגיע ועימו הזכות למצוות מיוחדות.
דע שכל מצווה שראוי שתקיימה – תגיע עד אליך!

אל תדחק את השעה ואל תייסר את עצמך על כל מה שעדיין לא קרה, אלא הבט סביבך וחפש איזה טוב אני יכול לקיים עתה!

מצאת? חייך שזכית!
לא מצאת? חייך אל אבא ובקש ממנו רמז היכן המעשה הטוב שלך מתחבא

העצה:
יש המחפשים חיים ללא תקלות
יש המקנאים באחר בגלל מה שעיניו רואות.

אבל בכולנו יש טוב ויש פחות
יש בחירות נכונות וגם שגויות.

אשריך אם למרות העבר, תבחר כעתיד… עוד רגע טוב מוצלח!

כתיבת תגובה