רמב”ן על בראשית פרק יב, ו

כל מה שאירע לאבות סימן לבנים

נקודה למחשבה:

יש חשיבות גדולה לדרך, מה עברנו בעבר, איך לקחנו את העובר עלינו. כל אחד מהמאורעות משאיר משקעים, משאיר סימני דרך, בין בהתנהגות האב ובין בחינוך הילדים.

את המאורעות שעוברים עלינו איננו קובעים כמאמר: בדרך שאדם רוצה לילך *מוליכין אותו* (לא הולך, אלא מולך מלשון מובילים) אבל איך אנו מגיבים זה כבר תלוי בנו, כנאמר בליקוטי מוהר”ן: כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין העולם הבא!

העצה:
אשריך אם אתה מצליח לראות את האור בקשיים שעוברים עליך, אשריך יותר אם אתה מצליח לומר לילדיך הסבר למה גם זה לטובה!

ורוצה לייצר דור מדהים להמשך? שמח בכל פעם שאתה מצליח לומר תודה למי שעושה לך טוב, לילדים/לאישה/לחברים להביע מחמאה גם על ה”מובן מאליו”.

כל מה שאירע לאבות סימן לבנים

נקודה למחשבה:

יש חשיבות גדולה לדרך, מה עברנו בעבר, איך לקחנו את העובר עלינו. כל אחד מהמאורעות משאיר משקעים, משאיר סימני דרך, בין בהתנהגות האב ובין בחינוך הילדים.

את המאורעות שעוברים עלינו איננו קובעים כמאמר: בדרך שאדם רוצה לילך *מוליכין אותו* (לא הולך, אלא מולך מלשון מובילים) אבל איך אנו מגיבים זה כבר תלוי בנו, כנאמר בליקוטי מוהר”ן: כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין העולם הבא!

העצה:
אשריך אם אתה מצליח לראות את האור בקשיים שעוברים עליך, אשריך יותר אם אתה מצליח לומר לילדיך הסבר למה גם זה לטובה!

ורוצה לייצר דור מדהים להמשך? שמח בכל פעם שאתה מצליח לומר תודה למי שעושה לך טוב, לילדים/לאישה/לחברים להביע מחמאה גם על ה”מובן מאליו”.

כתיבת תגובה