שערי תשובה ב, יב

והחוטא אשר חטא בכל איבריו ונחשב כאלו רבתה מכה באיבריו כלם מכף רגלו ועד קדקדו שנאמר (ישעיה א) מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. והנה הקב”ה מרפא כל איבריו ברטיה אחת והיא שמיעת האוזן שנאמר (שם נה) הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם*

נקודה למחשבה:
קל לתקן אצבע שבורה מלב שבור… כי רוחניות קשה להבנה ולהשפיע עליה מאשר גשמיות.
אומרים לנו, אפילו חטאת בכל איבריך! לקב”ה לתקן אותך זה כלום מאמץ, כשם שבגשמיות לשים פלסטר על פצע!

אז כאשר אנו חושבים שאנו חכמים בתחום מסויים ולכן נוכל להבין את הנהגת הבורא ואפילו להעיז ולנסות לשפוט את עצמנו ואת השני.

תבין, את המציאות הגשמית אנו לא מבינים… אז את הפנימית? ברור שאינך מבין!

לכן אל תנסה לשפוט… אבל אם רוצה אתה לעזור לתקן את הפנימיות ואת החיצוניות… יש פתרון פשוט… תשמיע לאדם את דברי הצדיקים, תסביר לאדם כמה רחמנות והשגחה טובה יש עליו, כמה יקרה כל תנועה קלה שלו דייקא וגם ישועתו תגיע בקרוב.

העצה:
לעזור לחבר שקיבל מכה זה יפה ומקל עליו את ההחלמה לזמן הקשה, אבל אם אתה משתדל לעזור למישהו להתמודד עם בעיה מחשבתית/רוחנית זה פשוט פלא!

*הרגשה פנימית מעיקה פי מיליון מפצע חיצוני, ואם הצלחת להעביר לחברך את המסר שחייו נפלאים… כמו שהם… זו תהיה עבורו הקלה לשנים!*

אז אם אתה צריך אוזן קשבת… אתה מוזמן לפנות אליי ו/או אל יקיריך, ואם אתה מתנדב לעזור לחבריך… אשריך אשריך אשריך!

כתיבת תגובה