תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנח, ב

אמר רבי זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים

נקודה למחשבה:
אפילו אתה לא מחשיב עצמך כלל…
אפילו אתה לא רואה איך תוכל להשתפר…
דע שאין עליך המלאכה לגמור
ולכן יש קלפים המוחבאים היטב…

אתה גר בארץ ישראל? דע שבכל נשימה ונשימה אתה מקבל שכל חדש!
בכל אמונה שלך – אתה מגדיל את זכותך לקבל בפועל.

אז שמח בכל רצון שלך לדעת,
ובעיקר שמח באמונתך שגם אם אתה רואה ים גדול סביבך – אתה כנראה עומד על ספינה עצומה ששומרת עליך!

העצה:
לא תמיד הפתרון ידוע – אבל הוא תמיד קיים,
לא תמיד בכוחנו להצליח – אבל זכותנו קיימת.

ואם אתה שמחת הבוקר לרגע עם מה שיש לך,
דע שראוי אתה לכל הישועות ולכל ההצלחות!

כתיבת תגובה