תלמוד בבלי, מסכת עירובין דף נד, עמוד ב

כל מצוה הנקראת בדרכך חטוף אותה ותקיימנה מיד, פן יהיה מאוחר ותחמיצנה.

נקודה למחשבה:
איך יודעים האם האוכל בריא וטעים? לפי מספר הקופצים עליו.

איך תדע כמה יקרה פעולתך הטובה? לפי כמות המניעות שבדרך!

אם בדרכך אל הטוב אתה חווה מניעות חייך ושמח! כי זו הוכחה שמנסים לקחת לך שכר הרבה,
ואם מניחים לך בדרכך הטובה … חייך שכן כנראה אתה לא מזמן קפצת מדרגה וכרגע אתה מתקדם בדרכך הטובה!

העצה:
החשוב ביותר להבין – אתה נמצא במקום הטוב ביותר…. בשביל להפיק מעצמך את המקסימום.

הקשב לליבך והסתכל על פניך, עדיף לוותר על “מעשה טוב” שמכווץ את ליבך ומחמיץ את פניך …

אבל אשריך אם מצאת מעשה טוב
שמאיר את פניך ומשמח את ליבך!

כתיבת תגובה