ליקוטי תפילת תנינא תפילה ד

אם גם לעבד אותך איני זוכה בעוונותי הרבים, על כל פנים זכני שיהיה רצוני חזק תמיד רק לזכות להתקרב אליך ולעבודתך, ולא אפסיק הרצון דקדשה כלל אולי אזכה שתעשה עמי ככל נפלאותיך הנוראות, ותתחיל מעתה לקרבני אליך באמת

נקודה למחשבה:
בפתחו של שבוע תעצם הפער בין הרצוי למצוי,
בכל יום ברוחניות נוכחים אנו כמה גשרים עלינו לבנות בכדי להתקדם אך מעט.

אבל אצל בורא עולם אין הנראה הוא הנחשב,
אצל אבינו שבשמיים אין החוץ מלמד את הסיפור כי אם הרצון שבפנים!

שמח כל תורה/תפילה/מעשה טוב שעשית,
שמח עם כל גילוי אמונה בה הצלחת לשמוח בזכות הרצון שפשוט היה בתוכך!

העצה:
שותף ומעסיק רוצים את הצלחתך,
– השותף, למרות תפקידו השונה, נהנה באותה מידה כמוך ולכן רצונו פנימי ושווה לך.
– המעסיק רוצה את הצלחתך למען שהוא יחשב כמצליח.

אשריך בכל פעם שבני ביתך נחשבים בעינך כשותפים,
אשריך בכל פעם שאתה מתחיל לחייך מחדש למרות שיש מנהלים קשוחים.

כתיבת תגובה