סיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

זכוּר אַתּה, כּשׁנּסעתּ עם בּנך וּבתחלּה נפל סוּס על הגּשׁר וחזרתּ אַחר כּך נשׁבּרוּ השׁני היּדוֹת אַחר כּך פּגעתּ בּי, ואָמרתּי לך שׁהוּא קל וּמאַחר שׁפּטרתּי אוֹתוֹ, את בּנך, עכשׁו אַתּה רשּׁאי לנסע כּי הוּא היה בּחינת מאוֹר הקּטן והצּדּיק הנּ”ל הוּא בּחינת מאוֹר הגּדוֹל ואם היוּ מתועדים יחד, היה בּא משׁיח

נקודה למחשבה:
לפעמים המניעות נראות בחוש,
לפעמים הצרות באות בצרורות
ובד””כ זה קורה דווקא כאשר אנו משתדלים מאוד להתקדם …

האם זה אומר שפועלנו הטוב אינו רצוי?
ממש לא! בן אהוב אתה ללאבינו שבשמיים!
גם על פועלך הטוב אמרו חז””ל שאפשר שמעשיך יכריע את גורל העולם לכף זכות!

העצה:
הנבון – מבין כמה בר מזל הוא
– כאשר מאבד הוא את משהו יקר.

החכם באמת מבין כמה בר מזלך הוא
– כאשר מסתכל הוא על מה שיש לו ומחליט לשמוח בו!

כתיבת תגובה